RUSSEFEIRING OG UTESTENGING

24.04.2022

Gruppedannelse som problem

Russ feirer 17. mai 1915 på Stortorvet i Oslo. Foto: Nasjonalbiblioteket.Russefeiringen starter offisielt i slutten av april, men allerede har russefeiringen ført til debatt. Temaet som har fått stor oppmerksomhet i år, er hvordan russefeiringen skaper grupperinger med egne navn, logoer og klær, preget av sosial kontroll og utestenging. I Oslo-området går russ på enkelte skoler også sammen om egne russebusser, i Trondheim går grupper sammen om russetelt. I debatten har det kommet fram eksempler sosial utestenging, noen får makt til å definere hvem som får være med og hvem som må ut, hvem som er innafor og utafor.

Les om etikk på s. 289-296 og se utdrag fra debatten i NRK 21. april (03:12-12:00) og NRK-innslaget med Emma Ingebrigtsen fra Haugesund videregående skole (varighet: 1.58 minutter).  Det er også mulig å utvide oppgaven og se hele debatten i NRK (varighet: 49 minutter) som diskuterer hvorvidt russefeiringen bør endres, med bidrag fra elever, lærere, foreldre, mobbeombud og forskere.)

MULIGE OPPGAVER TIL DETTE STOFFET

1) A) Samtal om historiene om utestenging som kommer fram i debatten i NRK og som også fortelles av Emma, Andreas og Aleksandra i innslaget fra Haugesund. Er slike historier ukjente for dere, eller gjør  tilsvarende mekanismer seg gjeldende i miljøet på deres skole?

B) Diskuter Emmas initiativ om å starte opp en åpen russegruppe. Vil dette kunne endre på situasjonen? Hvilke andre tiltak kunne man tenke seg å iverksette?

C) På de fleste skoler er det noen elever som av ulike grunner dropper russefeiring. Hvordan er det på deres skole, i deres klasse? Hva gjør dette med de utestengingsmekanismene det her er snakk om?

2) Hva har dette temaet med etikk og moral å gjøre, jf. lærebokas beskrivelse på s. 289? Ta utgangspunkt i ett eller flere av de etiske nøkkelbegrepene som er beskrevet i læreboka, som empati, verdier, holdninger, normer, integritet og sinnelag. Hva er det som gjør at sosial utestenging kan være så ødeleggende for et menneske?

3) Russefeiringen knyttes gjerne til å sette hverdagens sosiale normer og regler ut av spill for en periode, men samtidig etableres det også nye regler. Russefeiringen er et fristed på tampen av skolegangen, men ser også ut til å kunne bli et rom med sterk sosial kontroll. Er det mulig å forestille seg en russefeiring uten sosial utestenging? Hvordan vil den i så fall se ut?

Se også nyhetssaken fra april 2019 om etikk i russetida (lenke under) for flere oppgaver knyttet til russefeiringen.

 

Arbeid med dette temaet kan føre til tanker som det er viktig å dele med andre, enten det er gode venner eller familie. Også lærere en stoler på, rådgiver og helsesøster, kan være gode samtalepartnere. 

Nettressurser

Cappelen Damm