FELLES BYGG I OSLO FOR RELIGIONER OG LIVSSYN

28.03.2022

Ny bydel bygges ut i Oslo

Illustrasjon som viser hvordan arkitekturstudent Hege Martine Socha Suyoto Wollan forestiller seg ett av de religiøse rommene. (Fra nrk.no sitt oppslag, lenke nedenfor.)I planleggingen av den nye bydelen Hovinsbyen i Oslo har det ikke vært forberedt å reise noe religiøst bygg. Dette reagerte Den norske kirke på og har samarbeidet med muslimer og livssynshumanister om ideen om et felles bygg. Artitekturhøgskolen har blitt hektet på og studenter herfra har lagt fram skisser til hvordan et slikt bygg kan se ut. En tanke er her at muslimer, kristne og humanetikere får hver sine deler i helheten, men de deler inngangsparti, kontor og en felles plass foran bygget.

Les artikkelen på nrk.no (se lenke nederst) om bygget og religions- og livssynssituasjonen i dagens Norge i læreboka (s. 320–330).

MULIGE OPPGAVER TIL DENNE SAKEN (kan gjøres i grupper med oppsummering i plenum):

1) A) Diskuter hva som kjennetegner dette eksempelet på samarbeid mellom religioner og livssyn.

B) Hva er det de ulike menighetene og organisasjonene må gi avkall på i et samarbeid som dette?

C) Hva er det prosjektet kan tilføre menighetene og organisasjonene, slik dere ser det?

 

2) I nrk.no sin artikkel blir det vist til kongens tale i 2016 (se lenke nederst i artikkelen).

A) Se talen og diskuter hva som er hovedbudskapet til kongen. Hva er sammenhengen mellom dette budskapet og byggeplanene i Hovinbyen i Oslo?

B) Hva forteller talen om religions- og livssynssituasjonen i dagens Norge?

C) Hva sier talen om hvordan kong Harald forstår sin offentlige rolle?

 

Nettressurser

Cappelen Damm