RELIGIØSE HØYTIDER I OFFENTLIGHETEN

30.05.2021

Kritikk av NRKs dekning

Hennamaling bidrar til fest og feiring under id al-fitr. Foto: Mette Møller/Dagbladet/AOP.I år falt islams feiring av id al-fitr (12.–13. mai) sammen med den kristne Kristi Himmelfartsdag (13. mai). Stortingsrepresentant Else May Norderhus gikk i etterkant ut på Facebook og beklaget at mens dekningen av id-feiringen i NRK var omfattende, ble Kristi Himmelfartsdag knapt nok ble nevnt: «Jeg vet jeg lever i et flerkulturelt samfunn, men hadde håpet at statskanalen hadde fått med seg at det er den kristne tro som er vår kulturs religion.»

Kristi himmelfart fremstilt på en freske (murmaleri) av renessansekunstneren Giotto di Bondone (fra 1305). Fra Scravegni-kapellet i den italienske byen Padova. Falt i det fri.Norderhus tilhører Arbeiderpartiet og representerer Møre og Romsdal. Hun fikk følge av Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug som representerer det samme fylket, men har også møtt motstand for sine uttalelser både i eget parti og fra andre. I etterkant strøk hun også setningen «På NRK kan det se ut som de har blitt muslimsk» fra innlegget sitt. Fagredaktør i NRK Nyhetsdivisjonen, Marius Tetlie, har på sin side til VG 14. mai (se lenke nedenfor) pekt på at NRK på Kristi himmelfartsdag sendte en gudstjeneste på P1+ og at de på NRK2 sendte dokumentarserien «På sporet av Jesus fra Nasaret». Tetlie framhever også at id-feiringen er en viktig feiring for mange nordmenn, slik kristen jul og påske også er det.

Skribent Olav Brostrup Müller kommenterte denne saken i en kronikk i NRK Ytring 23. mai (se lenke nedenfor). Han skriver blant annet at mange nordmenn som er kritiske til religion, framstår som mindre kritiske til islam enn til kristendommen. Brostrup Müller bidrar med dette til å holde debatten om hvordan religion framstilles i norsk offentlighet levende.

Forslag til oppgaver til denne saken:

Les Olav Brostrup Müllers kronikk og oppslaget i VG om Norderhus´ facebookinnlegg (lenker under) og s. 320-328 i læreboka om religions- og livssynssituasjonen i dagens Norge.

1)      Hva er den religiøse begrunnelsen for feiringen av id al-fitr og Kristi himmelfartsdag? Sammenlign deres betydning i henholdsvis islam og kristendom.

2)      Hva er det Norderhus er bekymret for? Vurder NRKs forsvar av sin dekning (se artikkelen nedenfor fra VG).

3)      Les om det religions- oog livssynsmangfoldet i dagens Norge i læreboka, s. 320-328.

a)      Hva er de viktigste tendensene og kjennetegnene?

b)      Ta utgangspunkt i denne beskrivelsen og samtal om Norderhus sitt utsagn: «Jeg vet jeg lever i et flerkulturelt samfunn, men hadde håpet at statskanalen hadde fått med seg at det er den kristne tro som er vår kulturs religion.» Hva er dere enig og uenig i her?

4)      Olav Brostrup Müller har et inntrykk av at mange nordmenn som er kritiske til religion, framstår som mindre kritiske til islam enn til kristendommen. Stemmer dette med deres inntrykk? Hvordan kan det i så fall forklares? Finnes det også eksempler på det motsatte, altså at religionskritiske nordmenn er mer kritiske overfor islam enn kristendommen?

5)      Denne saken handler blant annet om NRKs posisjon i norsk offentlighet med hensyn til hvordan religioner og livssyn blir representert.

a) Har NRK et særlig ansvar her? Hvis svaret er ja, hvordan vil dere begrunne dette, og hva består i så fall dette ansvaret i?

b) Som fagredaktør Marius Tetlie uttaler til VG, sender NRK både kristne andakter og gudstjenester. Kunne man tenke seg at NRK også kringkastet religiøs forkynnelse fra andre religioner enn kristendommen? Samtal om spørsmålet der dere fortsetter å reflektere over hva som kan være NRKs oppgaver i møte med religions- og livssynsmangfoldet.

Nettressurser

Cappelen Damm