RAMADANFEIRING I KORONAPANDEMIEN

14.04.2021

Deler ut gratis mat

Ramadankalender, se intervju med Arshad og Ozma Jamil https://isammeverden.cappelendamm.no/del.html?tid=1150594I år ble fastemåneden ramadan innledet 12. april, og som i fjor er den preget av koronapandemien. Mange moskeer bryter fasten med felles middag om kvelden, men det lar seg ikke gjøre i Norge nå. Derfor har moskeen Islamic Cultural Centre i Oslo bestemt seg for å dele ut matkuponger, forteller styreleder Arshad Jamil til NRK (se lenke nederst). Moskeen samler inn penger til tiltaket, de som ønsker å motta en middag melder seg til moskeen, og hvem som får en middag avgjøres ved loddtrekning. De som blir trukket, kan da få vekslet inn kupongen i en take away-middag som hentes på en samarbeidende restaurant.

MULIGE OPPGAVER TIL DETTE STOFFET:

Les om fasten, saum, i læreboka, s. 118, se også bilde på s. 130. Les artikkelen på nrk.no om tiltaket til Islamic Cultural Centre og informasjonen som moskeen har lagt ut (se lenker nederst).

1) Oppsummer: Hva er fastens sosiale og religiøse funksjon og betydning, slik det gjerne framstilles i islam?

2) Hva ved fasten er det som framheves spesielt i dette initiativet til Islamic Cultural Centre?

3) Les om sentrale verdier i islam under overskriften etikk på s. 130-131. Hvilke verdier kan dette tiltaket forstås som et uttrykk for?

4) Også grupperinger innenfor andre religioner er kjent for å drive et sosialt arbeid blant trengende i samfunnet. Mest kjent er kanskje Frelsesarmeen. Men bør det ikke være statens oppgave i et moderne velferdssamfunn å sørge for at hele befolkningen får dekket sine grunnleggende behov? Samtal om dette spørsmålet i klassen.

4) På åpningssiden om islam her på nettstedet er paret Arshad og Ozma Jamil intervjuet (se også lenke nederst her på siden). Arshad er altså nå styreleder for Islamic Cultural Centre og fronter ramadaninitiativet til moskeen. I intervjuet forteller paret om fasten og om Id al-fitr, festen som markerer avslutningen på fasten. Ozma kommenterer spesielt ramadankalenderen som er gjengitt ovenfor. Dette filmklippet (varighet: 2:59 minutter) og oppgavene under kan gjøres i forlengelse av denne oppgaven.

5) Helsenorge er den offisielle nettsiden om helse for norske innbyggere, driftet av norske myndigheter. Her er det en egen omtale av 'Ramadan og koronapandemien'. Les retningslinjene som er beskrevet her (se lenke under). Hvis retningslinjene følges, hvordan påvirker dette det religiøse livet under ramadan? Framhev de tre viktigste konsekvensene.

Nettressurser

Cappelen Damm