Å FJERNE “GUD” FRA JULESANG

15.12.2020

NRK tar selvkritikk

Fantorangen i NRK Super. Foto: NRKSøndag 29. november markerte NRK Super den nasjonale julelystenningen i et eget program med den oransje maskoten Fantorangen og følgesvennen Pivi. De feiret et nydelig juletre med julesangen «Du grønne glitrende tre, god dag», men da de kom til avslutningen på verset «Ja, den må skinne / for den skal minne / oss om vår Gud. / oss om vår Gud», ble «Gud» til «jul». Endringen har ført til kritikk (se lenke under til Vårt Land, 30. november) og i fortsettelsen har NRK Super endret praksisen.

Her er hele første vers:

Du grønne glitrende tre, god dag!

Velkommen, du som vi ser så gjerne,

med julelys og med norske flagg

og høyt i toppen den blanke stjerne!

Ja, den må skinne

for den skal minne.

Ja, den må skinne

for den skal minne

oss om vår Gud,

oss om vår Gud.

 

Denne saken aktualiserer blant annet kristendommens plass i det norske samfunnet, her knyttet til måten jula framstilles på i NRKs barnesendinger. I læreboka er temaet behandlet i rammeteksten på s. 328 om Religion i Grunnloven og i avsnittet om Nasjonale symboler og felles referanser på s. 334-335. Les disse sidene, samt avisoppslaget fra Vårt Land 30. november.

Mulige oppgaver til dette stoffet:

1) Hvordan begrunner redaksjonssjef Cathrine Irgens Nilsen i NRK Super at «Gud» ble endret til «jul»?

2) Nå vil NRK Super gå tilbake til «Gud». Hvordan begrunner Irgens Nilsen det?

3) Helge Gudmundsen var tidlligere ansvarlig for salmeprogrammer i NRK og reagerer på Fantorangens salmesang. Hva er det han særlig synes er problematisk?

4) Hva forteller denne saken om religions- og livssynssituasjonen i dagens Norge? Her er det mye det går an å trekke inn, som kristendommens rolle, religionens rolle, sekularisering, det pluralistiske samfunnet, NRK sine forpliktelser, julehøytiden.

5) Hvordan mener du NRK bør løse en konkret sak som dette? Diskuter gjerne saken i klassen.

6) Denne saken har også sin parallell i juleavslutningen på mange skoler. Hva er praksisen på din skole? Diskuter hvorvidt praksisen i dag ivaretar mangfoldet blant elever og lærere, betydningen av tradisjoner og nødvendigheten av å samles på tvers av forskjeller.

Nettressurser

Cappelen Damm