KJØNN OG PRESTETJENESTE

02.09.2020

Debatt i Den norske kirke

19. mars 1961 ble Ingrid Bjerkås ordinert til prestetjeneste. Her gratuleres hun av biskop Kristian Schjelderup. NTB arkivfoto/Scanpix.Da Ingrid Bjerkås for snart 60 år siden ble ordinert til prestetjeneste, var dette omstridt i Den norske kirke som fram til da bare hadde hatt mannlige prester. I dag er halvparten av biskopene i Den norske kirke kvinner, og de aller fleste medlemmene ønsker at presteyrket skal være åpent for begge kjønn. Den norske kirke samler om lag 7 av 10 nordmenn.

Fram til nå har det vært mulig for menn som er imot kvinnelige prester å være prest i Den norske kirke. På den måten har man gitt plass for flere syn i dette spørsmålet. Dette har domprost Stig Lægdene i Tromsø nå tatt til orde for å endre på.

Les om syn på kjønn og kjønnsroller i kristendommen, s. 93-94 i læreboka og om ulike kristne bibelsyn, s. 61-63.

I et innslag i NRK Dagsnytt 18 27. august (11 minutter, se lenke under) ble denne saken debattert, med innlegg fra Stig Lægdene, Mikael Bruun som er sogneprest i Sogndal og stipendiat og prest Gyrid Gunnes.

Hør innslaget.

MULIGE OPPGAVER TIL DETTE STOFFET (kan løses individuelt, i grupper og plenum)

1) Oppsummer det du oppfatter som hovedsynspunktene til Stig Lægdene, Mikael Bruun og Gyrid Gunnes. Forsøk å gripe hva som står på spill for hver av dem.

2) Denne saken handler blant annet om synet på Bibelen. Hent opp igjen de ulike bibelsynene som er omtalt på s. 61-63 i læreboka. Vurder hvorvidt de ulike meningene i debatten kan knyttes til disse bibelsynene.

3) I debatten reises spørsmålet om hvem som er offeret i denne saken. Hva handler det om?

4) Programleder Espen Aas berører også Likestillingsloven. I Norge er religioner og livssyn unntatt bestemmelsen om at begge kjønn ikke skal diskrimineres i arbeidslivet. Finn gode argumenter for og mot dette unntaket, og diskuter spørsmålet i klassen.

5) I arbeidet med kristendommen skal dere arbeidet med to kirkesamfunn. Sammenlign situasjonen i Den norske kirke i denne saken med et annet kirkesamfunn.

Nettressurser

Cappelen Damm