SJAMANISME OG NYRELIGIØSITET

15.05.2019

Märtha Louise & Durek Verrett

Foto: Prinsesse Märtha Louise, INSTAGRAMDen redaksjonelle teksten nederst gir en bakgrunn for denne saken, med henvisning til aktuelle sider i læreboka. Oppgavene under gir en hjelp til å knytte saken til aktuelle faglige tema.

MULIGE OPPGAVER TIL DETTE STOFFET

1) Les om ulike former for religiøs søken i læreboka, s. 31-34, og se intervjuet med professor Dag Øystein Endsjø i NRK, samt selvpresentasjonen til Durek Verrett, tilgjengelig i samme NRK-oppslag under «Dette er prinsesse Märtha Louises nye kjæreste» (14. mai, se lenke under). Hva er sjamanisme, helt konkret? Pek på sentrale nyreligiøse kjennetegn ved sjamanismen til Durek Verrett. Diskuter mulige grunner til at dette fenomenet i dag får stor oppmerksomhet.

2) Både Jørgen Skavlan og Vebjørn Selbekk (sitert i teksten under) kommer med religionskritiske utsagn i forbindelse med denne saken , henholdsvis fra et ståsted utenfor og innenfor religion. Hva er de kritiserer, først og fremst? Diskuter de viktigste kritiske innvendingene i klassen.

3) Det foregår en diskusjon innad i Den norske kirke om det er riktig å la turneen «The Princess and The Shaman» finne sted i en kirke. Hva er de sentrale argumentene for og mot? (Se lenker under til gjengivelsen i Dagbladet, 13. mai og nyhetsoppslaget i Nettavisen, 15. mai.)

4) Hva sier denne saken om religions- og livssynssituasjonen i dagens Norge?

 

"Prinsessen og sjamanen" vekker debatt

Søndag 12. mai offentliggjorde prinsesse Märtha Louise forholdet til den amerikanske sjamanen Durek Verrett. De hadde allerede kunngjort et samarbeid knyttet til møteturneen «The Princess and The Shaman» i Danmark og Norge i mai. Nå ble det klart at de to også var kjærester.  Dette har ført til økt oppmerksomhet om en sak som allerede har vekket debatt om sjamanisme, nyreligiøsitet, prinsessetitler og forholdet mellom Den norske kirke og nyreligiøsitet. Det siste handler om at parets møte i Stavanger skulle ha funnet sted i St. Petri kirke, som er en del av Den norske kirke. Märtha Louise er selv medlem av Den norske kirke og har også lenge vært en profilert aktør innenfor det nyreligiøse feltet. Men etter kritikk har biskopen Anne Lise Ådnøy snudd i saken, og brukt sin myndighet til å stanse arrangementet.

NRK opplyser at i en video på Youtube har Durek Verrett hevdet at han kan reversere aldring, ved å snu atomkjerner og rotere dem andre veien, og uttalt at blodkreft handler om dårlig balanse i blodet, og er noe han kan kurerere. Legen og samfunnsdebattanten Jørgen Skavlan hevder til NRK (se lenke under til oppslaget 14. mai):

– Dette er så obskurt at man sannelig ikke vet om man skal le eller gråte. Dette er jo mer sosiologi enn medisin og er et eksempel på en blanding av en naiv søken etter noe mer enn det livet man lever og hard kynisk kommersialisme.

Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne dagsavisen Dagen har kritisert prinsesse Märtha Louise for å bruke tittelen sin kommersielt, uten at han vil mene noe om kjærlighetsforholdet.

– Det er det kommersielle, nyåndelige samarbeidet med denne sjamanen som jeg mener er kritikkverdig. Man bruker prinsessetittelen for alt det er verdt. (Gjengitt i Dagbladet, 13. mai, se lenke under).

Selbekk er også av den oppfatningen at slike møter ikke hører hjemme i en kirke, og har kritisert biskopen i Stavanger:

- Kirka står for noe helt annet enn dette. Det er trist at man ikke vurderer sitt eget budskap høyere, og heller åpner kirka for en fremmed religion og en helt annen type åndelighet enn det kirka står for. Og spesielt problematisk er det at biskopen selv går god for det.

Biskop Anne Lise Ådnøy har tidligere forsvart avgjørelsen ved å framheve en raus og åpen holdning. I en pressemelding Dagbladet (se lenke under) refererer til, uttaler hun:

- Jeg har forståelse for at denne utleien vekker sterke følelser. Det dreier seg om både nyreligiøsitet, en «sjaman», og om en kirke som har gjort dørene litt høyere og tersklene litt lavere akkurat denne kvelden.

Men 15. mai ble det klart at biskopen har brukt sin myndighet til å utestenge arrangementet fra kirken, og det vil nå bli flyttet til et annet sted. Til Nettavisen (se lenke under) vil ikke biskopen oppgi noen annen grunn enn at det har framkommet nye opplysninger i saken.

I møte med kritikken og utestengelsen fra St. Petri kirke har Verrett uttalt at han lest mye om seg selv i norsk media som han mener ikke er sant (Nettavisen, 15. mai, se lenke under).

- De får oss til å ligne på et klovnesirkus som prøver å ta penger fra folk, mener Verrett.

Landsforstander Kyrre Gram Franck i Sjamanistisk forbund er på sin side glad for synliggjøringgen av sjamanismen som Durek Verrett og Märtha Louise bidrar til og sier til Klassekampen 14. mai:

- Prinsesse Märtha Louise har vært en foregangskvinne for det alternative i det at hun tør å stå fram. Hun har absolutt vekket folks nysgjerrighet.

Gram Franck legger til at paret er velkommen til å gifte seg i forbundet som har vigselsrett.

 

Dette stoffet kan i læreboka blant annet forankres i avsnittene om ulike former for religiøs søking på s. 31-34,religions- og livssynskritikk på s. 280-285 og religions- og livssynsmangfoldet i Norge, på s. 319-328.

 

Nettressurser

Cappelen Damm