HVA ER VENNSKAP?

01.02.2019

Fortellingen om Mats

NRK.no publiserte 27. januar en sak om Mats "Ibelin" Steen som døde som 25-åring (se lenke under). Da hadde han i mange år vært rullestolbruker på grunn av muskeldystrofi, en sykdom som fører til muskelsvinn. Foreldrene til Mats var bekymret for at sønnen brukte altfor mye tid på nettet med PC-spill og gaming, og hadde ikke skjønt at han gjennom denne aktiviteten etablerte sosiale forhold og vennskap. Da Mats døde for fire år siden, kom flere av spillvennene hans reisende til begravelsen, og faren til Mats, Robert Steen, forteller at han oppdaget nye sider ved Mats og måtte revurdere sitt syn på vennskap.

Mats oppsøkte ofte Eastern Kingdoms i PC-spillet World of Warcraft. Foto: Hentet fra NRK.no som kreditererer Blizzard Entertainment.Les reportasjonen i NRK.no om Mats, spillvennene hans og foreldrene ((se lenke under), og les om vennskap i læreboka, s. 274-275.

Mulige oppgaver til dette temaet:

  1. Pek på tre viktige kjennetegn ved et godt vennskap (her kan du både trekke veksler på egne erfaringer, lærebokas framstilling og artikkelen om Mats.)
  2. Forestill deg at Aristoteles hadde undersøkt gaming som fenomen. Hvordan tror du han ville ha vurdert den form for vennskap som etableres her? (Læreboka refererer noen viktige trekk ved Aristoteles sitt syn på vennskap.)
  3. Oppsummer hva som ser ut til å ha kjennetegnet vennskapene Mats etablerte med sine spillvenner på guildet Starlight. Sammenlign med vennskap som etableres utenfor spillverdenen og legg særlig vekt på kvaliteter som den ene formen for vennskap har, og ikke den andre? Hvordan forsøkte vennene til Mats å overskride spillverdenen da de skjønte at han var syk?
  4. Robert Steen har endret sitt forhold til gaming etter at han ble kjent med vennene til Mats. Samtal om gaming og tidsbruk. Har foreldre grunn til å være bekymret for en sønn eller datter som bruker mye tid på dette?

 

Nettressurser

Cappelen Damm