TEMPELSTRIDEN I KERALA

07.01.2019

Indiske kvinner demonstrerer for likestilling

Foto: The Hindu, 1. januar 2019.På det nye årets første dag dannet 5 000 000 indiske kvinner en 620 kilometer lang lenke i en demonstrasjon for likestilling mellom kjønnene i provinsen Kerala sør i landet. Demonstrasjonen ble organisert av Den venstredemokratiske fronten, som har den politiske makten i delstaten.

Den konkrete bakgrunnen for demonstrasjonen er striden om tilgang til det viktige Sabarimala-tempelet som er et av de mest besøkte pilegrimsmålene i verden.

Tempelet, som er viet guden Ayappa, er tilgjengelig for alle menn og for kvinner som ikke er fruktbar alder. Kvinner mellom 10 år og 50 år har ikke tilgang til tempelet.

I en dom i indisk Høyesterett i september i fjor ble det slått fast at tempelet måtte åpne dørene for kvinner i alle aldre. «Der en mann har tilgang, kan også en kvinne gjøre det samme. Det som tilkjennes en mann, tilkjennes også en kvinne», slår dommen fast (se artikkel fra The Guardian, 3. januar 2019 nedenfor). Likevel har forbudet blitt fastholdt av konservative som har beskyttet inngangsdørene, og kvinner har blitt utestengt. Onsdag 2. januar lyktes det imidlertid to kvinner å tre inn i tempelet, noe som har ført til store protester i etterkant.

Meningsmålinger kan tyde på at det er et flertall i befolkningen i Kerala for å fastholde det religiøse forbudet, et syn som også har støtte blant mange kvinner. Men demonstrasjonen 1. januar er samtidig et kraftfullt uttrykk for likestillingskampen i dagens India.

Mens det mange steder er forbud mot at menstruerende kvinner kan besøke hindutempler, er den religiøse begrunnelsen for konsekvent utelukkelse fra Sabarimala-tempelet at guden Ayappa er en gud for sølibatet. Derfor skal ikke fruktbare kvinner stige inn i tempelet, heter det hos forsvarere av forbudet. Men dette forbudet er altså i strid med kravet om likestilling i indisk lovgivning. Fra november til midten av januar oppsøker millioner av pilegrimer Sabarimala-tempelet, men de aller fleste er altså menn.

Denne saken har flere politiske overtoner. Mens indisk Høyesterett altså støtter at begge kjønn skal ha tilgang til tempelet, har hinduiske nasjonalister bidratt aktivt i å hindre kvinner i å besøke Sabarimala-tempelet. Den sittende statsministeren Narendra Modi utgår selv fra det hindunasjonalistiske partiet BJP.

Statsminister Erna Solberg er forøvrig på et offisielt besøk i India 7.-8. januar.

Les om syn på kjønn og kjønnsroller i hinduismen på s. 189-190. Se også lenker til nyhetsoppslag i Aftenposten og The Guardian nedenfor.

Mulige oppgaver til dette stoffet:

1 Oppsummer den konkrete konflikten i Kerala. Hvilke verdier står mot hverandre yer?

2 A) I hinduismen har både det mannlige og det kvinnelige en sentral plass i religionen. Kom med viktige eksempler på dette (se læreboka, s. 189-190).

 B) Utelukkelsen av kvinner fra Sabarimala-tempelet er et eksempel på religiøst begrunnet forskjellsbehandling av menn og kvinner. Dette er ikke enestående, verken i hinduismen eller i andre religioner. Sammenlign denne konkrete saken med en tilsvarende sak i en annen religion. Se både på den konkrete praksisen og hvordan den begrunnes. Forsøk å finne religiøse begrunnelser både for å videreføre eksisterende praksis og for å endre den.

3) I Norge er religiøse tros- og livssynssamfunn unntatt likestillingsloven. Det betyr blant annet at det er mulig å ansette religiøse ledere som bare tilhører det ene kjønnet, i praksis så å si alltid menn. Unntaket handler om å ivareta religionsfriheten. Finn argumenter for og imot lovgivningen og drøft dette spørsmålet. Forsøk her å trekke inn ulike ståsteder, både liberale og konservative krefter innenfor og ståsteder utenfor religion. (Denne oppgaven kan også være et utgangspunkt for klassediskusjon.)

Nettressurser

Cappelen Damm