AHMADIJA ER KOMMET MED

22.05.2018

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn endrer sammensetning

Ahmadija-moskeen på Furuset i Oslo. Foto: Ole A. KvammeSamarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ble opprettet på begynnelsen av 1990-tallet og er et eksempel på langvarig samarbeid mellom en rekke religioner og livssyn i Norge. I vår ble den norske ahmadmija-menigheten  (også skrevet «ahmadiyya» på norsk) tatt opp som medlem i rådet. Ahmadijaer regner seg som muslimer, men blir ikke anerkjent som det av mange andre muslimske menigheter. Grunnen er at ahmadijaene anses å støtte åpenbaringer fra Gud gitt etter profeten Muhammad (se rammetekst i læreboka, s. 125).

Islamsk Råd Norge som lenge har vært et viktig medlem i STL, har ikke ønsket at ahmadija-menigheten skulle bli tatt opp som medlem. (Se artikkel på fritanke.no, lenke under). Islamsk Råd Norge samler en rekke ulike muslimske organisasjoner, med ulike syn på mange spørsmål. Det er den viktigste paraplyorganisasjonen for muslimske menigheter i Norge, men i fjor meldte flere av de store menighetene seg ut etter en langvarig konflikt som blant annet handlet om at rådet ansatte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent. Hasic bruker ansiktsdekkende niqab, en praksis som bare et lite mindretall av norske muslimske kvinner følger. Derfor var ansetttelsen omstridt. (Se nyhetssak i arkivet, 4. april 2017). Konflikten har også påvirket Islamsk Råd Norge sitt forhold til STL og i vår meldte rådet seg ut.

Samtidig har de muslimske menighetene som har meldt seg ut av Islamsk Råd Norge, samlet seg i den nye organisasjonen Muslimsk dialognettverk som nå har meldt seg inn i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Muslimsk dialognettverk mener, i motsetning til Islamsk Råd Norge, det er uproblematisk å sitte i STL sammen med ahmadija-menigheten, som altså nå også er blitt medlem.

Les om eksempler på samarbeid mellom religioner og livssyn på s. 329-330 i læreboka.

Mulige oppgaver til dette stoffet:

(Nettoppgavene kan fordeles på grupper i klassen med etterfølgende framlegg i plenum.)

1 Hva forteller denne saken om mangfold blant norske muslimer?

2 Finn ut mer om uenigheten mellom ahmadija og de to muslimske hovedretningene du kjenner til (repetisjon fra KRLE-faget! Se også s. 124-125 i læreboka). Du kan begynne med å gå inn på nettstedet til ahmadija i Norge (se lenke under) og undersøke hva de står for.

3 I kristendommen er Jesu Kristi Kirke av siste dagers Hellige et eksempel på en gruppering som ikke anerkjennes fullt ut som en kristen kirke av andre kirkesamfunn. Sammenlign denne gruppens posisjon i kristendommen (se lenke under) med ahmadijas posisjon i islam.

4 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er et viktig eksempel på at menigheter og organisasjoner med grunnleggende forskjeller finner sammen fordi de har noe viktig felles (se s. 330 i læreboka). Gå inn på nettsiden til STL og finn en sak som de har samarbeidet om (søk på uttalelsene til STL). Hva forteller dette om religions- og livssynsmangfoldet i Norge?

5 Noen ganger er en uenighet med noen som ligner på en selv mer krevende enn en uenighet med noen en er svært forskjellig fra. Samtal om denne påstanden.

Se også oppgavene på s. 330 i læreboka til s. 329-330.

Nettressurser

Cappelen Damm