POLITIRAZZIA MOT POKERKLUBBER

03.03.2018

Etikk møter juss

Enarmede banditter ble i 2007 forbudt i Norge - utenfor bingohaller. Fotograf: Krissia Cruz, unsplash.com100 politifolk deltok 1. mars i en razzia mot pokerklubber i Oslo sentrum. Fem klubber ble stengt og fem personer pågrepet (se Dagsavisen 2. mars, lenke under). Å drive pokerklubber bryter med norsk lov, og derfor er dette en politisak.

Lotteriloven og Lov om pengespill (se lenke under) regulerer begge pengespill i  Norge. I Lotteriloven heter det at formålet «er å sikre at lotterier avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative sosiale konsekvenser av lotterier, samtidig som det legges til rette for at lotterier kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid.»

Les om etikk i læreboka på s. 289-298. Se også avsnittet om etikk og politikk, s. 298-300.

FORSLAG TIL OPPGAVER KNYTTET TIL DETTE TEMAET:

1 Lotterilovens formål nevner negative sosiale konsekvenser av lotterier. Hvilke negative sosiale konsekvenser er det mulig å tenke seg at pengespill kan ha?

2 Kom med eksempler på tillatte pengespill i Norge som er en «god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid»? Fordeling av overskudd fra pengespill er beskrevet i paragraf 10 i Lov om pengespill (se lenke under). Hvem er det som får støtte gjennom denne reguleringen? Er dette en riktig måte å finansiere dette arbeidet på? Diskuter mulige innvendinger.

3 Offentlig regulering av pengespill er et politisk tiltak, men det handler også om etikk, forstått som å etablere rammer for det gode liv i samfunnet.Ta utgangspunkt i spillavhengighet som problem, og samtal om hva som er individets ansvar og samfunnets ansvar.

4 Belys dette spørsmålet ved hjelp av dydsetikk, pliktetikk og konsekvensetikk. Hvilken av de tre etiske teoriene mener du er best egnet til å diskutere dette spørsmålet? Begrunn svaret.

5 Internett kompliserer vilkårene for nasjonale reguleringer av pengespill. På hvilke måter? Bør dette ha noe å si for hva vi gjør i i Norge?

 

 

Cappelen Damm