GATEPREST NY BISKOP I OSLO

02.10.2017

Kari Veiteberg blir vigslet 17. desember

Foto: Bispemøtet/Hege Flo Øfstaas.Kari Veiteberg ble 13. september tilsatt som ny biskop i Oslo bispedømme, det folkerikeste bispedømmet i Den norske kirke. Veiteberg skal vigsles som biskop ved en gudstjeneste i Oslo domkirke 17. desember.

Veiteberg har i mange år arbeidet i Kirkens bymisjon og der vært gateprest. Hun har også forsket på dåpsritualet og undersøkt hvordan kunnskap om teateret kan kaste lys over det som skjer i gudstjenesten.

En biskop er leder av et bispedømme med et spesielt ansvar for prestene, for gudstjenestene og for det teologiske arbeidet, det vil si for å klargjøre hva kristen tro kan bety i dag. Biskopen er en viktig symbolfigur og er ofte kirkens ansikt utad.

I et intervju med NRKs Ole Torp 27. september forteller Veiteberg både om sin bakgrunn som gateprest og forholdet mellom gudstjenesten og teatervitenskap.

Les om det sentrale i kristendommen på s. 43-55 i læreboka, ev. bare om frelseren Jesus på s. 47-48.

Se de første minuttene (00:00-08:55) av intervjuet (se lenke under) og gjør oppgavene.

 

MULIGE OPPGAVER TIL DETTE STOFFET (FLERE AV OPPGAVENE KAN DISKUTERES I GRUPPER OG I SAMLET KLASSE)

1) Oppsummer inntrykket av kristendommen du får her. Sammenlign med framstillingen i læreboka om frelseren Jesus. Hva er det Veiteberg legger spesielt vekt på?

2) Hva er likhetene mellom teateret og gudstjenesten, ifølge Veiteberg? Er det andre ting hun ikke er inne på, som du mener kan være viktig i en sånn sammenligning? Tenk både på likheter og forskjeller. Trekk gjerne også inn et ritual fra en annen religion enn kristendommen.

3) På s. 94 i læreboka finner du et bilde fra vigslingen av Helga Haugland Byfuglien som biskop i 2005. Analyser bilde. Her kan du bruke spørsmålene bak i boka, på s. 368, men du kan bytte ut spørsmål 4 og 5 med dette: Hva sier dette bildet om religion og makt?

4) I et intervju med Aftenpostens journalist Wenche Fuglehaug 18. september kom Veiteberg med en uttalelse om tiggere som vekket debatt:

"Jeg har spurt meg selv mange ganger om hva menneskene som rekker frem koppene sine gjør med meg og min velstand. Tiggerne er en gave til oss, vi er heldige som har fått dem i gatene våre. De utfyller på sin måte bildet av Norges rikdom, det er en grunn til at de kom akkurat til oss, vi har så mye at vi kan gi litt bort."

Hvem er "vi" og "oss" her? Hvordan framstår tiggerne? Hva er ditt syn på tigging og det å støtte tiggere? Diskuter gjerne det siste spørsmålet i klassen.

4) Når Veiteberg nå er biskop, er det seks kvinner og seks menn i bispekollegiet i Den norske kirke. Dette er en radikal endring siden Ingrid Bjerkås ble den første kvinnelige presten i 1961. Det er fortsatt ulike syn på dette spørsmålet i kristendommen. Les mer om kjønn og kjønnsroller på s. 93-94 i læreboka. Oppsummer de viktigste argumentene for a) at kun menn kan være prester, b) at både kvinner og menn kan være prester.

Nettressurser

  • Ole Torp intervjuer Kari Veiteberg

    NRK, sendt på NRK2 27. september 2017 (varighet av hele intervjuet: 29:02 minutter).
Cappelen Damm