JUL I «SKAM»

19.12.2016

«O helga natt» i desember

I høstens sesong av NRK-serien Skam har Isak kommet ut av skapet som homofil og blitt sammen med tredjeklassingen Even. I åttende episode løper Even naken ut i natten og forsvinner for Isak. Etterpå får Isak vite av Evens ex-kjæreste Sonja at han er bipolar.

Skam/NRK P3

I niende episode føres Isak og Even sammen igjen. Vendepunktet kommer i en scene der Isak er på en kirkekonsert og den kjente julesangen «O helga natt» framføres. Isak får en SMS fra Even, han forlater kirken i all hast under «O helga natt» og finner Even igjen i natten.

Skam er en populær serie og scenen med «O helga natt» har gått som en farsott over landet i desember.

Mulige oppgaver til dette stoffet

1 Se opptaket av «O helga natt» (lenke under). Hvordan vil du beskrive denne framføringen? Hva gjør den spesiell? (Artisten er Nils Bech). Diskuter mulige grunner til at den har gjort stort inntrykk på mange.

2 Les den svenske teksten av julesangen gjengitt under. Den handler om «den hellige natten», dvs. julekvelden da Jesus ble født. Finn en verselinje i julesangen som du mener kaster lys over handlingen i Skam-episoden og begrunn svaret ditt. Hvis oppgaven gis til hele klassen, kan dere diskutere ulike svar i grupper.

3 a) Selve sangteksten handler om frelseren Jesus som blir født julenatt. Les om frelse som forsoning og frigjøring på side 49-50 i læreboka. Begge temaene uttrykkes i «O helga natt». Finn konkrete eksempler på det i sangteksten.

b) Her i niende episode blir som vi ser, en kristen julesang viktig i serien Skam. Den kan forstås som en kommentar til selve handlingen eller kanskje handlingen er en kommentar til julesangen? Undersøk begge mulighetene og diskuter hva som skjer når en julesang opptrer på denne måten i en serie der religion og livssyn ellers ikke er et påtrengende tema.Her kan dere også trekke inn bildet ovenfor av Even og Isak fra en tidligere episode i høst. Evens t-skjorte er en tydelig referanse til kristendommen, og den inviterer til en tolkning av denne personen i serien.

c) I høstens sesong har altså Isak kommet ut av skapet. Stort sett er han blitt møtt med respekt og aksept fra omgivelsene. Tror du dette er typisk for en videregående skole i Norge? Hvordan er det på skolen der du går?

d) Kanskje handler episode ni først og fremst om utfordringer ved å være ung og ha psykiske problemer eller være glad i et annet menneske som sliter med et eller annet? Her kommer Magnus med et tydelig råd til Isak som har fått vite at kjæresten er bipolar (se lenke under til den aktuelle scenen). Hva er det som gir Magnus autoritet til å snakke om dette temaet med Isak? Diskuter hva rådet hans går ut på helt konkret. Hvordan kan serien her bidra til å normalisere psykiske problemer? (Se også lenke under for informasjon om bipolar lidelse).

Arbeid med Skam i etikken i faget religion og etikk

Handlingen i Skam framstiller hverdagssituasjoner som ofte stiller personene på valg. Sånn sett er det en serie som tar opp en rekke etiske spørsmål, ofte dilemmaer som er vanskelige å finne ut av. I arbeidet med etikken er det mulig å ta for seg nær sagt en hvilken som helst episode av Skam og identifisere ett viktig etisk dilemma i den aktuelle episoden som en eller flere av personene blir plassert i.

Velg dere en episode, identifiser et dilemma som opptar dere, og drøft dilemmaet ved hjelp av modellen på side 368 bakerst i læreboka. Diskuter også hvordan personen i serien håndterer situasjonen.

 

O helga natt

O helga natt, o helga stund för världen,

då Gudamänskan till jorden steg ned!

För att försona världens brott och synder,

för oss han dödens smärta led.

Och hoppets stråle går igenom världen,

och ljuset skimrar över land och hav.

 

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.

O helga natt, du frälsning åt oss gav.

O helga natt, du frälsning åt oss gav.

 

Ty frälsar'n krossat våra tunga bojor.

Vår jord är fri, himlen öppen nu är

Uti din slav du ser en älskad broder,

och se, din ovän skall bli dig så kär.

Från himlen bragte frälsaren oss friden,

för oss han nedsteg i sin stilla grav.

 

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.

O helga natt, du frälsning åt oss gav.

O helga natt, du frälsning åt oss gav.

 

Ordforklaringer: brott – forbrytelse, skimra – lyse svakt, neder – ned, glatt – munter

Tekst/mel.: Adolphe Adam, fransk original. På svensk av Augustin Kock.

Nettressurser

Cappelen Damm