NY KATOLSK DOMKIRKE

27.11.2016

Katolikker i Trondheim får mer plass

Den røde lampen og tabernakelet under jomfru Maria med barnet. Fotograf: Jan Erik Kofoed.Lørdag 19. november ble St. Olav katolske domkirke innviet i Trondheim. Til stede var en engelsk kardinal og biskoper og prester fra hele landet.

Den gamle kirken rommet 180 mennesker, noe som ble for lite for menigheten, mens den nye kirken har 450 sitteplasser. Byggingen er et synlig tegn på at dette kirkesamfunnet vokser i Norge.

Se NRK-innslaget om det nye kirkerommet og les avisartiklene om den nye kirken, samt artikkelen på menighetens hjemmeside (lenker under). Les også i læreboka om den katolske kirke på s. 82-85 og katolsk vekst i Norge på s. 325-327.

 

 

 

 

 

Oppgaver til dette stoffet:

1.) Hvor mange katolikker er det i Trondheim og i Norge?

2.) Den katolske domkirken i Trondheim er viet Olav den hellige. Hva skal til for å bli en helgen i den katolske kirke? Hva er det som gjør Olav den hellige til en helgen? Diskuter grunner til at han er viktig for mange norske katolikker.

3.) Bildet over er fra den nye domkirken i Trondheim.

a) Bruk det du vet om kirkerommets betydning for katolikker til å analysere bildet. (Her kan du bruke læreboka, s. 82-83, som kilde).

b) Hvilke andre ting og gjenstander enn de du ser på fotografiet, er det et katolsk kirkerom alltid er utstyrt med? Hvilke av dem finner du igjen i NRK-innslaget fra domkirken og fotografiene lagt ut på menighetens hjemmeside? Hva forteller hver av disse tingene om katolsk liv og lære?

4.) Det er en høyere andel av katolikker enn medlemmer i Den norske kirke (som er et luthersk kirkesamfunn) som går til kirke. Hvordan forklarer biskop Bernt Eidsvig dette?

5.) Er det en katolsk menighet eller kirke i byen eller bygda der du bor? Intervju en prest eller annen representant om hvordan menigheten har endret seg de siste tiårene og hvordan det er å leve som katolikk.

 

Nettressurser

Cappelen Damm