DET GLOBALE BILDET

21.11.2016

Religioner og livssyn: Oppdaterte tall 2015

Britannica Book of the Year 2016 har publisert oppdaterte tall for religioner og livssyn. Les om religionsgeografi og religionsstatistikk på s. 29-30 i læreboka (med tall fra 2011) og se den oppdaterte oversikten under.

OPPGAVER TIL DETTE STOFFET:

1.)    Oversikten under har med prosenttallene, noe som er utelatt i læreboka. Ta for deg navnene på de ulike retningene i venstre spalte og skjul de to andre spaltene. Gjett prosentandel og sjekk svaret etterpå. Var det noen overraskelser?

2.)    Bortsett fra vurderingen av Kina er det ingen betydelige endringer i antall tilhengere av ulike religioner, agnostisisme og ateisme fra 2011 (se læreboka, s. 30) til 2015 (se under). Men finn ut hvilken religion som har hatt den største veksten (i absolutte tall og prosenttall).

3.)    De store verdensreligionene er utbredt i en rekke land. Lag en liste over de fem landene med flest kristne, muslimer, hinduer, buddhister, jøder og sikher. Dette kan gjøres som en enkel, liten dugnad i klassen der ulike religioner fordeles i klassen. Bruk oversikten til Pew Research Center´s Religion & Public Life Project, se lenke under. I nettsidens høyre spalte finner du en oversikt over ulike religiøse grupper. Når du klikker på en av gruppene, kommer du til verdenskart med statistiske oversikter.

4.) Hva legger årbokredaksjonen til grunn for tallene sine (se avsnittet under  tabellen)? Ser dere noen problemer med denne måten å telle på? Bruk her også skillet mellom normativ religion og folkelig religion som beskrives på s. 26 i læreboka.

 

Religionsstatistikk har mange usikre variabler, men oversikten under gir et inntrykk av situasjonen. Kilde: “ Todd M. Johnson, Brian J. Grim og Peter F. Crossing. “Religion. Analyzing global data on religious adherents 1900-2015.” I: Britannica Book of the Year 2016. (red. Karen Jacobs Sparks, London: Encyclopædia Britannica, s. 262-263).  

OPPDATERTE TALL, 2015 (se også s. 30 i læreboka)

RETNING

ANTALL TILHENGERE

PROSENT

Kristendom

2 412 635 000

32,9

Islam

1 701 295 000    

23,2

Hinduisme

984 673 000

13,4

Agnostisisme (ikke-religiøse)

694 864 000

9,5

Buddhisme

520 362 000

7,1

Tradisjonelle kinesiske religioner

453 650 000

6,2

Nasjonalreligioner, inkludert skriftløse religioner

265 668 000

3,6

Ateisme

137 716 000

1,9

Nyreligiøsitet

66 472 000

0,9

Sikhisme

24 701 000

0,3

Jødedom

14 634 000

0,2

Spiritisme

14 268 000

0,2

Bahai

7 799 000

0,1

Jainisme

5 858 000

0,1

Statistikken er fra midten av 2015. Verdens totale befolkningstall var da 7 324 782 000 innbyggere. I sin beskrivelse av hvordan den har kommet fram til tallene skriver redaksjonen av årboka: «As defined in the 1948 United Nations Declaration of Human Rights, a person´s religion is what he or she professes, confesses, or states that it is. Totals are enumerated for each of the world´s 234 countries, using recent censuses, polls,surveys, yearbook, reports, Web sites, literature and other data.»

I Britannica Book of the Year 2015 kommenterte redaksjonen hvor krevende det er å lage denne typen religionsstatistikk: “[A] classification must define what exactly is to be classified. If the purpose is to develop types of religions as a whole, the questions of what constitutes a religion and what constitutes various individual religions must be asked. Since no historical manifestation of religion is known that has not exhibited an uvarying process of change, evolution, and development, these questions are far from easily solved.”

Kina utgjør en spesiell utfordring for en oversikt som dette. Det er verdens mest folkerike land, men mangler offisiell statistikk over religions- og livssynstilhørighet. Det er vanlig å anslå at et flertall av kinesere er uten religionstilknytning (jf kartet på s. 29 i læreboka basert på tall fra Pew Forum on Religion & Public Life, publisert i 2012). Samtidig er Kina det landet i verden med flest buddhister. Oversikten viser også at mange kinesere er knyttet til tradisjonelle kinesiske religioner. En endring fra 2012 (se tabellen på s. 30 i læreboka) er at de to siste kategoriene har byttet plass. Dette handler trolig om en endret vurdering av kineserne – flere regnes som buddhister og færre som tilknyttet tradisjonelle kinesiske religioner. I Britannica Book of the Year er tilhengere av daoisme og konfutsianisme med, om lag 8,5 millioner hver, mange av dem kinesere. De er ikke gjengitt i oversikten ovenfor.

Nettressurser

Cappelen Damm