HVEM ER JESUS?

07.10.2016

Bjørn Eidsvågs forsøk på svar

Kunstner: Grete Refsum, se også I samme verden, s. 91.Kunster: Grete Refsum, se s. 91 i I samme verden.I høst setter Det norske teatret i Oslo opp forestillingen Etterlyst: Jesus, skrevet av artisten og presten Bjørn Eidsvåg. Ifølge teatret prøver Eidsvåg her «å finne ut kven Jesus eigentleg er.»

Eidsvåg ble intervjuet av NRK-journalisten Ole Torp 20. september. Temaet var nettopp Jesus.

Intervjuet varer i drøyt 28 minutter. Oppgavene under tar utgangspunkt i de første minuttene (00:00-09:27) der Torp og Eidsvåg samtaler både om Jesus, Gud, tro og det ondes problem.

Les om Jesus i læreboka på s.47-50 (fra «Frelseren Jesus» til og med «Frelse som frigjøring») og om religionskritikk innenfra, s. 284-285.

Se de første minuttene av intervjuet (00:00-09:27). 

 

 

 

 

FORSLAG TIL OPPGAVER (Flere av dem kan diskuteres i grupper)

  1. Ifølge Eidsvåg konstruerer hver tid sitt Jesusbilde. Hva tror du han mener med det? Hva tenker du om en slik forståelse?
  2. Hvilke trekk ved Jesus er det Eidsvåg framhever som viktige for ham selv?
  3. Hva er hellighet, ifølge Eidsvåg?
  4. Hva gjør spørsmålet "Tror du på Gud?" problematisk for Eidsvåg?
  5. Eidsvåg bruker ordene "etterfølgelse" og "hengivelse". Det er ord som nokså sjelden hentes fram av de fleste nordmenn. Hvilke assosiasjoner gir disse ordene? Hvordan tror du Eidsvåg forstår dem? Hva har de med religion å gjøre?
  6. Eidsvåg er nokså religionskritisk i dette intervjuet. Han tar opp flere ting, men hva er det han først og fremst kritiserer?
  7. a) Forsøk å beskrive den Jesus som er framstilt på bildet lenger oppe på denne siden. Hva slags person er dette? Hvilket inntrykk får du av ham. b) Bildet er omtalt i bildeteksten på s. 91 i læreboka. Kunstneren Grete Refsum er inspirert av ikontradisjonen, men har tatt i bruk et helt spesielt materiale. Les omtalen i læreboka. Hvordan utdyper det forståelsen av den Jesus som her viser seg.
  8. Ta opp ett av temaene i samtalen mellom Torp og Eidsvåg, og la dette være et utgangspunkt for en filosofisk samtale (se tips på s. 368). Et eksempel på et slikt tema: Hva er hellig i dag? (I en slik samtale er det både mulig å forsvare bruken av ordet «hellig» og å hevde at ingenting kan anses som hellig. Men det er viktig å forsøke å begrunne synspunktene og lytte til hverandre.)

Nettressurser

Cappelen Damm