VIGSEL AV LIKEKJØNNEDE PAR

15.04.2016

Den norske kirke sier ja

Fra avstemningen på Kirkemøtet 11. april 2016 da et stort flertall vedtok å si ja til kirkelig vigsel av homofile og lesbiske.11. april 2016 vedtok et stort flertall på Kirkemøtet at Den norske kirke skal få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. 88 av de 115 representanter stemte for.

Kirkemøtet består av alle bispedømmerådene, biskopene og representanter fra de teologiske institusjonene og er det øverste maktorganet i Den norske kirke.

Til tross for dette vedtaket er det fortsatt to syn på dette spørsmålet i Den norske kirke.

 

Mulige oppgaver til dette stoffet, se egen tekstoppgave under.

Nettressurser

Cappelen Damm