Å SPISE KJØTT

04.03.2016
En bonde tvangsfôrer en gås for å få gåselever, en berømt delikatesse. AOP/Getty Images/ Fotograf: Thomas D. McAvoy

Om artsisme, rasisme og sexisme

Det siste året har det vært mye debatt om hvorvidt det er moralsk forsvarlig å spise kjøtt. Et voksende antall nordmenn er vegetarianere som ikke spiser kjøtt eller veganere som heller ikke spiser meieriprodukter. En del argumenterer etisk for sitt valg. Både dyrevelferd og klimatrusselen blir trukket inn.

I en kommentar i Dagbladet 25. februar 2016 skriver Aksel Braanen Sterri at kjøttspising forsvares ut fra en form for artsisme. Akkurat som rasisme og sexisme bunner i at en rase eller et kjønn frakjenner andre raser eller det andre kjønnet moralsk verdi, bunner artsismen i et syn som ser ned på andre arter enn mennesket.

Braanen Sterri argumenterer her ut fra en konsekvensetikk som er utviklet av den australske filosofen Peter Singer. Les om etiske modeller på s. 293-295 i læreboka. Her på nettstedet finner du også et tekstutdrag fra Singers bok Dyrenes frigjøring som Braanen Sterri er inspirert av (se lenke under).  

Les Braanen Sterris kommentar og løs oppgavene under (individuelt og/eller i grupper):

  1. Hvorfor mener Braanen Sterri at artsisme er et like alvorlig moralsk overtramp som rasisme og sexisme?
  2. Hvordan argumenterer han for at menneske som art likevel har et annet menneskeverd enn dyrene? Vurder argumentene og formuler viktige motargumenter.
  3. Braanen Sterri framstår her som en konsekvensetiker. Forklar hva det betyr for hans måte å argumentere på, se s. 293 i læreboka. Forsøk å formulere argumenter for eller mot kjøttspising ut fra et pliktetisk ståsted (med utgangspunkt i Kant) eller et dydsetisk ståsted (med utgangspunkt i Aristoteles), se s. 294-295.
  4. I et debattinnlegg i Dagbladet reagerer Judee Isabel Ihasee Bjørgan på Braanen Sterris kommentar. Les innlegget (se lenke under). Hva er det hun reagerer på helt konkret? Hvordan stiller du deg til denne siden ved Braanens argumentasjonsmåte?
  5. Reflekter over egne holdninger og praksis til kjøttspising. Hva mener du er de tre viktigste argumentene som taler henholdsvis for og mot å spise kjøtt?
  6. Dette temaet kan dere ellers gjøre til gjenstand for en debatt i klassen, se også lenken til etikkoppgave nedenunder.

Nettressurser

Cappelen Damm