HVA OM LYKKE IKKE ER EN FØLELSE?

11.02.2016
Ifølge Aristoteles gjør venner oss til bedre mennesker. Derfor er også venner en vei til lykke. Fotograf: Richard Kalvar/Magnum Photos/All Over Press.

Filosof ut mot lykketenkning

Filosofen Øyvind Rabbås ved Universitetet i Oslo mener moderne mennesker kan ha mye å lære av antikke filosofers syn på lykke. Det er særlig filosofen Aristoteles (384-322 f. Kr.) han trekker fram. Rabbås er medredaktør på ei ny bok om lykke som nettopp er kommet ut -The Quest for the Good Life.

Oppgaver til dette stoffet:

1.) Hva gjør deg lykkelig? Tenk over spørsmålet og forsøk å finne konkrete eksempler. Bruk eksemplene til å beskrive hva lykke er.

Les Silje Pilebergs intervju med Øyvind Rabbås (se lenke under) og I samme verdens presentasjon av Aristoteles, s. 256-258, og arbeid med oppgavene under. (På s. 274-276 i læreboka kan du ellers lese mer om Aristoteles sitt syn på lykke og på s. 295 om Aristoteles sin dydsetikk.)

2.) Hva er problemet ved den dominerende forståelsen av lykke i vår tid, ifølge Rabbås?

3.) Hva er det som kjennetegner Aristoteles´ syn på lykke?

4.) Det sies ofte at moderne mennesker lever med et stort prestasjonspress. Også Aristoteles var opptatt av prestasjon, men ifølge Rabbås på en annen måte enn i dag. Hva er det som er annerledes med Aristoteles?

5.) Er du enig med Rabbås i at vi kan ha noe å lære av Aristoteles sitt syn på lykke? Diskuter spørsmålet i klassen.

 

 

Nettressurser

Cappelen Damm