SAUDI-ARABIA HENRETTET SHIALÆRD

05.01.2016
Den ellevte imams moske i Samarra i Irak i 2013, gjenoppbygd etter bombeangrep i 2006. Ifølge shiaislam var det her den tolvte imam gikk inn i det skjulte. Denne troen deler ikke sunnimuslimer (se læreboka s. 124).

Diplomatisk brudd med Iran

Saudi-Arabia innledet året 2016 med å henrette 47 fanger, blant dem den kjente shiamuslimske skriftlærde Nimr al-Nimr.

Nimr al-Nimr ble arrestert i 2012. Rettssaken ble ført i 2013 og var ifølge Amnesty International mangelfull. Menneskerettighetsorganisasjonen slår fast at en rekke anklager mot ham, som å opptre ulydig mot myndighetene, ikke kan regnes som kritikkverdig, fordi de kriminalisere fredelig utøvelse av ytringsfriheten. Nimr har, ifølge Amnesty, heller ikke utøvd vold eller oppfordret til bruk av vold.

Nimr al-Nimr har vært en profilert lederskikkelse for det shiamuslimske mindretallet i Saudi-Arabia som utgjør om lag 10 prosent av landets 30 millioner innbyggere. De fleste bor i den østlige delen av landet der også de største oljeressursene ligger. Den store majoriteten er sunnimuslimer, og landets ledere tilhører wahabbismen, som er en svært konservativ sunnimuslimsk retning, omstridt blant mange muslimer.

Henrettelsen nå har ført til diplomatisk krise mellom Saudi-Arabia og Iran. Iran er det landet i verden med den største shiamuslismke befolkningen. 90 prosent av de om lag 80 millioner iranerne er shiaer. De helligste byene for både shiamuslimer og sunnimuslimer, Mekka og Medina, ligger i Saudi-Arabia. Hit reiser millioner av pilegrimer fra hele verden hvert eneste år. Shiamuslimer har også andre pilegrimsmål, som Sammarra i Irak (se bildet over).

Selv om det er forskjeller mellom de to gruppene, er likhetene langt mer framtredende, både i utøvelsen av religionen og læren. Det har fått mange politiske kommentarer til å slå fast at Iran og Saudi-Arabia bruker religion som middel til å slutte egne rekker, konflikten handler ikke først og fremst om religion.

De to landene er involvert på hver sin side i flere konflikter i Midt-Østen, som i Syria og i Yemen. I Syria støtter Iran Bashar al-Assad, som selv er alawitt, en grein innenfor shiaislam. Saudi-Arabia gir hjelp til sunni-mulimske opprørsgrupper i landet, men støtter ikke IS.

De to landene topper også statistikken over land som praktiserer dødsstraff, etter Kina.

Mulige oppgaver til dette stoffet:

1) Les om sunni- og shia-islam i læreboka, s. 124-125. Hva er den historiske bakgrunnen for skillet mellom de to retningene?

2) Se BBC-artikkelen om sunnier og shiaer (lenke under). I hvilke land lever de fleste shiamuslimene i Midt-Østen? Utenfor Midt-Østen bor det mange shiamuslimer blant annet i Pakistan. Prøv å finne ut hvor mange! (Søk for eksempel i Store norske leksikon (snl.no) på «Pakistan» og «Religion i Pakistan»).

3) Mange politiske kommentatorer hevder at konflikten nå mellom Saudi-Arabia og Iran ikke egentlig handler om religion, men religion blir brukt til å søke støtte fra flertallet i egen befolkning. Hvilken religionsdefinisjon er det disse kommentatorene da tar i bruk? (Se s. 18-21 i læreboka). Forklar!

4) Dødsstraff er et politisk debattema knyttet til et lands lovverk, men kan også forstås som et etisk spørsmål. Side 290-296 i læreboka gir en bakgrunn for å undersøke dette nærmere. Deloppgavene under er hentet fra nyhetssaken «Dødsstraff i vekst» fra 31. mars 2014 (se nyhetsarkivet her på nettstedet), og der presenteres flere argumenter for og mot dødsstraff.

a) Hvilke verdier står mot hverandre i debatten om dødsstraff?

b) Hva er de konkrete argumentene for og mot dødsstraff? Lag to lister med de viktigste argumentene øverst.

c) I læreboka er det presentert tre etiske modeller som kan brukes til å klargjøre etiske  spørsmål. Oppsummer hva som gjør en handling god, ifølge pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk. Hvordan kan disse modellene brukes til å klargjøre spørsmålet om dødsstraff.

d) Diskuter bruk av dødsstraff i grupper eller i samlet klasse. Diskusjonen kan utformes slik at faste roller er tildelt på forhånd. Halvparten er for og halvparten er mot bruk av dødsstraff.

Nettressurser

Cappelen Damm