BUDDHISTISK NASJONALISME

10.11.2015

Situasjonen i Myanmar

Demokratibevegelsen vant valget i Myanmar (Burma) som ble avholdt søndag 8. november. Valgseieren betyr at militærregimet er svekket, og det er mange som nå håper landet blir mer demokratisk. Samtidig har valgkampen synliggjort en sterk buddhistisk nasjonalisme i Myanmar. 

I 2007 var buddhistiske munker aktive i kampen mot regjeringen i Myanmar. I valgkampen i 2015 har mange munker vært forkjempere for en buddhistisk nasjonalisme i landet.Flere buddhistiske munker har stilt seg i spissen for den nye nasjonalismen. I valgkampen har munkene, som selv ikke stemmer ved valg, først og fremst gitt sin støtte til militærets kandidater, men også demokratibevegelsen har latt seg presse. Ingen muslimer fikk plass på deres valglister.

Målet for nasjonalismen er å beskytte buddhismen og svekke religiøse minoriteters stilling i landet. Det har gått utover den muslimske minoriteten som utgjør om lag 5 prosent av befolkningen på til sammen 51 millioner innbyggere.

I et radiointervju (varighet: 9:22 minutter) i NRK Verdibørsen 7. november forteller forsker Iselin Frydenlund om den buddhistiske nasjonalismen. Hør intervjuet (se lenke under). Oppgavene under er en hjelp til å arbeide med dette stoffet. Frydenlund er forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

Ordforklaring i intervjuet: millenaristisk – om de siste tider

Aktuelle sider i læreboka knyttet til denne saken: Religionens funksjoner (s. 20-21) og buddhismens syn på andre religioner og livssyn (s. 220-221).

OPPGAVER TIL DETTE STOFFET:

1.) Hvordan begrunner Frydenlund at ingen verdensreligioner er for eller mot demokrati?

2.) Frydenlund peker på at noen sider ved buddhismen kan brukes til å forsvare demokrati og andre til å forsvare en sterk stat som disiplinerer befolkningen. Hvilke buddhistiske tanker kan forsvare henholdsvis det ene og det andre standpunktet?

3.) I intervjuet blir det tydelig at religion kan ha ulike funksjoner i et samfunn (jf. s. 20-21 i læreboka). Hva er det Frydenlund framhever med utgangspunkt i situasjonen i Myanmar?

Nettressurser

Cappelen Damm