SYRIAS FLYKTNINGKATASTROFE

21.10.2015

Et etisk ansvar - hva betyr det?

Storskog, grensen mot Russland. De siste ukene har dette vært mange flyktningers vei inn i Norge. Flertallet kommer fra Syria. CC BY 3.0, falt i det fri.FNs høykommisær for flyktninger António Guterres har understreket alvoret ved å slå fast at i nyere tid har aldri så mange flyktet fra en konkret konflikt som i Syria akkurat nå.

Les om grunnlagsetikk på s. 290-296 i læreboka. Den redaksjonelle teksten under oppgavene forteller om borgerkrigen syriske flyktninger rømmer fra.

Mulige oppgaver til dette stoffet (som gjerne kan diskuteres i grupper):

1.) Utlendingedirektoratet anslår at det i 2015 og 2016 vil komme om lag 60 000 flyktninger til Norge. Tallet er usikkert. Mange av dem er fra Syria, og de har ut fra FNs flyktningkonvensjon et reelt beskyttelsesbehov.

I læreboka framheves etiske begreper som empati, verdier og verdigrunnlag, holdninger, integritet og sinnelag (s. 290-292). Bruk flere av disse begrepene og diskuter hva som er det etiske ansvaret til Norge og nordmenn i møte med flyktningstrømmen nå. I mange lokalsamfunn mobiliserer både myndigheter og frivillige organisasjoner til innsats. Hvordan er situasjonen der dere bor?

2.) Reiser flyktningstrømmen noen etiske dilemmaer (se s. 292 i læreboka)? Hvilke verdier er det i så fall som står mot hverandre? Diskuter spørsmålene der dere trekker inn etiske modeller som pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk (læreboka, s. 293-296). Her kan dere også se på motstanden i flere land, både i Europa og i Midt-Østen, mot å ta imot flyktninger.

3.) Situasjonen i Syria er for øyeblikket fastlåst. En eller flere interesserte elever kan gi en presentasjon av borgerkrigen for klassen, og både identifisere de viktigste gruppene som kjemper om makten i Syria og få fram hvordan konflikten er internasjonalisert. Her går det også an å se nærmere på Norges ansvar som medlem av FN og NATO. (Artikkelen om borgerkrigen i Syria i Store norske leksikon er her en god kilde, se lenke under.) Diskuter mulige løsninger på konflikten.

 

Borgerkrigen i Syria

I 2011 brøt et folkelig opprør ut mot myndighetene i Syria som en del av Den arabiske våren. Landets president Bassar al-Assad har siden 2000 styrt et militærdiktatur som er beryktet for sine mange menneskerettighetsbrudd, som vilkårlige fengslinger, tortur og knebling av all opposisjon.

Først møtte al-Assad opprøret med forsiktige reformplaner, men han strammet raskt grepet og satte inn hæren mot fredelige demonstranter. Etter kort tid brøt det ut borgerkrig i landet der en rekke ulike opprørsgrupper kjempet mot myndighetene. Konflikten er blitt internasjonalisert, aller mest kjent er rollen til IS – Den islamske staten – som ønsker å gjenreise det muslimske kalifatet fra middelalderen og som nå kontrollerer områder i Syria og Irak. IS har rekruttert fremmedkrigere fra andre land og representerer en radikal, voldelig islamisme som er beryktet for sin manglende toleranse for religiøst mangfold, både innad i islam og mellom religioner. Syria er et pluralistisk samfunn der flertallet er muslimer, men de tilhører ulike grupper. Et betydelig mindretall er kristne og det er også andre religiøse grupper representert i landet. Bassar al-Assad er selv alawitt, en muslimsk minoritet som gjerne regnes som en gren av shiaislam.

Internasjonale aktører som Tyrkia, USA, Saudi-Arabia, Russland og Iran støtter ulike grupperinger i Syria. Det er en viktig grunn til at det har vært vanskelig å samle verdenssamfunnet om å finne en løsning.

Borgerkrigen i Syria er grusom og brutal. Flere hundretusen menneskeliv er gått tapt og mer enn 12 millioner er drevet på flukt. Åtte millioner er flyktninger i eget land, fire millioner har flyktet til nabolandene og om lag 400 000 mennesker har flyktet til Europa, mange med fare for sitt eget liv. Den betydelige flyktningestrømmen til Europa i 2014 og 2015 består av mennesker fra en rekke land, ikke bare fra Syria, men i høst har flertallet av flyktningene kommet fra Syria, det gjelder også Norge. Flyktningstrømmen har kommet uventet på Europa, og det har vist seg vanskelig å etablere en samordnet politikk.

De siste ukene har stadig flere flyktninger reist gjennom Russland og til Norge via Storskog, grensen i Finnmark (se bildet øverst). For Syria forsterker flyktningstrømmen krisen landet er i. Borgerkrigen tvinger mennesker på flukt, og tappingen av menneskelige ressurser bidrar ytterligere til oppløsning av byer og lokalsamfunn.

Nettressurser

Cappelen Damm