RELIGIØS EKSTREMISME

07.10.2015

Behovet for anerkjennelse

Hvorfor tiltrekkes vestlige ungdommer av religiøs ekstremisme? Hvorfor reiser noen av dem til Syria og Irak for å kjempe sammen med ytterliggående islamistgrupper som Den islamske staten? Dette er spørsmål som stadig dukker opp i nyhetsbildet. Nylig ble de aktualisert av at Deeyah Khans dokumentar Jihad – hellige krigere (engelsk: Jihad – A story of the Others) ble vist på NRK (filmen ligger ute på NRKs nettsider, se lenke under). Khan er født og oppvokst i Norge, men er nå bosatt i London. Hun interesserer seg for historiene til ungdommer med samme oppvekstbakgrunn som henne selv – muslimske ungdommer med foreldre eller besteforeldre som har innvandret til Vesten, men som selv er født og oppvokst her. I filmen intervjuer Khan også religiøse ledere som har vært sentrale forkjempere for ekstremistisk islam i Storbritannia, og som senere har tatt avstand fra sin fortid.

I mange av historiene beskrives erfaringer med rasisme, marginalisering, håpløshet og tap av livsmening, og om å bli tatt imot i de ekstremistiske miljøene og her oppleve anerkjennelse.

Den sentrale skikkelsen i filmen er Abu Muntasir. Ellers møter vi blant andre Alays Karmani, Munir Zamar, Shahid Butt, Waseem Iqbal og Yasmin Mulbocus.

Se filmen. Oppgavene under (evt. noen av dem) kan brukes til å arbeide med filmen. De kan også egne seg som utgangspunkt for samtale i klassen.

OPPGAVER:

  1. Hvilket bilde gir filmen av det britiske samfunnet? Er situasjonen i Norge sammenlignbar? Diskuter ut fra det inntrykket dere har.
  2. Personene vi møter i filmen forteller om ulike veier inn i ekstremisme. Ta for dere enten Alays Karmani (som i dag er imam), Munir Zamar («bokormen») eller Yasmin Mulbocus (eneste kvinne som får mye plass). Hva var det de søkte og fant i ekstremistiske miljøer?
  3. Alays Karmani mener veien inn i ekstremisme for unge, muslimske menn kan handle om et uavklart forhold til egen seksualitet. Hvordan forklarer han det?
  4. Waseem Iqbal forteller at han bare føler seg hjemme på flyet mellom England og Pakistan. I England regnes han som pakistansk og i Pakistan som britisk. Dette er en erfaring som flere med en flerkulturell bakgrunn kan kjenne seg igjen i. A) Hvorfor kan det bli et problem? B) Mange framhever flerkulturell bakgrunn som et gode for individ og samfunn. Hva er styrkene ved en slik bakgrunn?
  5. Flere av personene i filmen viser til noe konkret som skjedde, som fikk dem til å ta avstand fra det ekstremistiske miljøet. Det gjelder ikke minst Abu Muntasir og Yasmin Mulbocus. Hva var det de opplevde?
  6. Religion er hele tida til stede i denne filmen. Les i læreboka om funksjonelle religionsdefinisjoner på s. 20-21, om identitet som dreper på s. 332, og islamisme på s. 127-129. A) Hvordan framstilles islam i filmen? Legg både vekt på positive og negative sider. B) Velg deg en av personene. Hvilken rolle spiller islam i vedkommendes liv?
  7. Hva tror du man kan gjøre for å hindre at ungdom havner i ekstremistiske miljøer, enten de er religiøse eller ideologiske (i dag er dette først og fremst høyreekstreme miljøer)? Ta utgangspunkt i filmen og diskuter. Legg både vekt på hva som kan være samfunnets ansvar og enkeltmenneskers ansvar.

Nettressurser

Cappelen Damm