FRIGJØRINGSTEOLOG SALIGKÅRES

22.05.2015

Romero (1917-80) på vei til å bli helgen

Biskop Romero ble drept 24. mars 1980. Creative Commons CC BY-SA 2.0, via Wikimedia.Tidligere i år anerkjente pave Frans biskop Romero som martyr. 23. mai ble Romero saligkåret. Begge hendelsene er skritt på veien til å bli helgenkåret i den katolske kirke.

Oskar Romero fra El Salvador ble i 1980 drept av en høyreekstremistisk dødsskvadron under en gudstjeneste i hovedstaden San Salvodor. Han var først en konservativ teolog, men ble radikalisert som biskop i møte med fattigdom og undertrykkelse i et land styrt av en militærjunta. Romero er blitt et symbol for frigjøringsteologien.

Her på nettstedet kan du lese om frigjøringsteologien som et eksempel på kontinuitet og endring i kristendommens historie (se lenke under).

Artikkelen "Erkebiskop Romero: Fra terrorist til nesten helgen" gir et inntrykk av dette forbildet for mange menneskerettighetsaktivister både innenfor og utenfor den katolske kirke (skrevet av Alberto Valiente Thoresen, se lenke under).

 

 

 

 

Oppgave 1-3 handler om frigjøringsteologien og forutsetter at du har lest presentasjonen av frigjøringsteologien her på nettstedet, mens oppgave 4 er knyttet til artikkelen om Romero.

Se også lærebokas presentasjon av frelse som frigjøring i kristendommen, s. 50 og s. 82-85 om den katolske kirke. 

Oppgaver:

1.) Hva er den historiske bakgrunnen for frigjøringsteologien?

2.) Hvilke sider ved det kristne frelsesbudskapet er det som framheves her?

3.) Drøft hvorvidt frigjøringsteologien er et eksempel på kontinuitet eller forandring i kristendommens historie.

4.)  3. februar 2015 anerkjente pave Frans biskop Oskar Romero fra El Salvador som martyr. 23. mai 2015 er altså datoen for saligkåringen av Romero. Dette er et viktig steg på veien til helgenkåringen av Romero, noe mange frigjøringsteologer har håpet på lenge.

Les artikkelen av Alberto Valiente Thorsen, lenke under.

a) Hva er biskop Romero kjent for? Hvordan døde han? Hva er begrunnelsen for at han nå blir saligkåret?

b) Hva vil det si å bli saligkåret?

c) I artikkelen pekes det på at det ikke er selvsagt at Romero skulle bli helgen. Hvorfor ikke? Hvordan kommer uenigheten mellom frigjøringsteologer og den øverste kirkeledelsen i den katolske kirke til uttrykk i denne saken? Hva slags signal sender pave Frans med saligkåringen nå?

d) Artikkelforfatteren peker på at Romero også kan være et symbol for dem som ikke er katolikker. Hva mener han med det?

e) Noen interesserte elever eller hele klassen: I 1989 utkom det en spillefilm som omhandler Romeros liv (regissør John Duigan, varighet: 102 minutter). Se filmen og diskuter hva slags syn på forholdet mellom kristendommen og sosial urett som kommer fram her.

 

 

Nettressurser

Cappelen Damm