VERDENS RELIGIONER

15.05.2015

Oppdaterte tall

Religionsstatistikk har mange usikre variabler, men oversikten under gir et inntrykk av situasjonen. Kilde: Britannica Book of the Year 2015. (Tilgjengelig i nettversjon knyttet til abonnement.)

OPPDATERTE TALL, 2014 (se også s. 30 i læreboka)

RETNING

ANTALL TILHENGERE

PROSENT

Kristendom

2 389 939 000

33,0

Islam

1 673 590 000    

23,1

Hinduisme

974 597 000

13,5

Agnostisisme (ikke-religiøse)

692 111 000

9,6

Buddhisme

515 951 000

7,1

Tradisjonelle kinesiske religioner

451 292 000

6,2

Nasjonalreligioner, inkludert skriftløse religioner

256 972 000

3,5

Ateisme

136 483 000

1,9

Nyreligiøsitet

63 327 000

0,9

Sikhisme

24 918 000

0,3

Jødedom

14 142 000

0,2

Spiritisme

15 163 000

0,2

Bahai

7 794 000

0,1

Jainisme

5 567 200

0,1

Statistikken er fra midten av 2014. Verdens totale befolkningstall var da 7 243 784 000 innbyggere. Årbokredaksjonen tar en rekke forbehold i forbindelse med publiseringen av tallene og skriver blant annet: "[A] classification must define what exactly is to be classified. If the purpose is to develop types of religions as a whole, the questions of what constitutes a religion and what constitutes various individual religions must be asked. Since no historical manifestation of religion is known that has not exhibited an uvarying process of change, evolution, and development, these questions are far from easily solved.”

Kina utgjør en utfordring for en oversikt som dette. Det er verdens mest folkerike land, men mangler offisiell statistikk over religions- og livssynstilhørighet. Det er vanlig å anslå at et flertall av kinesere er uten religionstilknytning (jf kartet på s. 29 i læreboka basert på tall fra Pew Forum on Religion & Public Life, publisert i 2012). Samtidig er Kina det landet i verden med flest buddhister. Oversikten viser også at mange kinesere er knyttet til tradisjonelle kinesiske religioner. En endring fra 2012 (se tabellen på s. 30 i læreboka) er at de to siste kategoriene har byttet plass. Dette handler trolig om en endret vurdering av kineserne – flere regnes som buddhister og færre som tilknyttet tradisjonelle kinesiske religioner. I Britannica Book of the Year er tilhengere av daoisme og konfutsianisme med, drøyt 8 millioner hver, mange av dem kinesere. De er ikke gjengitt i oversikten ovenfor.

Denne oppdateringen er også lagt ut i nettrommet til læreverkets innledningsdel.

OPPGAVER

1.)    Oversikten over har med prosenttallene, noe som er utelatt i læreboka. Ta for deg navnene på de ulike retningene i venstre spalte og skjul de to andre spaltene. Gjett prosentandel og sjekk svaret etterpå. Var det noen overraskelser?

2.)    Bortsett fra vurderingen av Kina kommentert over, er det ingen betydelige endringer i antall tilhengere av ulike religioner, agnostisisme og ateisme fra 2012 (se læreboka, s. 30) til 2014 (se over). Men finn ut hvilken religion som har hatt den største veksten (i absolutte tall og prosenttall).

3.)    De store verdensreligionene er utbredt i en rekke land, men lag likevel en liste over de fem landene med flest kristne, muslimer, hinduer, buddhister, jøder og sikher. Dette kan gjøres som en enkel, liten dugnad i klassen der hver gruppe tar for seg en religion. Bruk oversikten til Pew Forum on Religions & Public Life Project (se lenke under).

Nettressurser

Cappelen Damm