1 AV 10 KVINNER I NORGE VOLDTATT

13.05.2015

Halvparten under 18 år når voldtekten skjer

I mai måned meldes det hvert år om voldtekter på russetreff. Men statistikken viser at antall voldtekter også ellers i året er urovekkende høyt. Mange av overgrepene følger andre mønstre enn de som skjer på store russetreff.

I løpet av livet blir statistisk sett hver tiende kvinne i Norge voldtatt. Halvparten av disse er under 18 år når voldtekten skjer. Regelen er at gjerningsmannen (oftest er det en mann) og offeret er bekjente. «Festvoldtekter» er vanligst, bare én av ti er overfallsvoldtekter.

Det er A-magasinet som kom med disse tallene i en stor reportasje 23. april. Spørsmålet som opptok journalistene, var hvorvidt det er noen vits i å anmelde forholdet. I dag er det sånn at ni av ti som opplever en voldtekt, ikke anmelder forbrytelsen. Åtte av ti voldtekter som faktisk anmeldes, henlegges av politiet. Og hver fjerde voldtekstssak som når rettssalen, ender med frifinnelse.

De aller fleste som voldtar, er altså menn. Men ikke minst i forbindelse med mindreårige er det også eksempler på at kvinner er overgripere. Blant ofrene er de fleste kvinner, men det er også menn.

Les om samliv og seksualitet som etisk område på s. 310-315 i læreboka og reportasjen i A-magasinet (se lenke under).

FORSLAG TIL OPPGAVER SOM KAN LØSES INDIVIDUELT, I GRUPPER OG I PLENUM:

1.) Seksualitet er en side ved menneskelivet som har mange positive verdier knyttet til seg. Samtal om hvilke verdier det her er snakk om. Ta utgangspunkt i at seksualitet både er noe dypt personlig og noe som er knyttet til forholdet mellom mennesker.

2.) Hvorfor er voldtekt en alvorlig forbrytelse? Tenk dere inn i offerets sted.

3.) Voldtekter lar seg ikke forsvare etisk. Hvorfor ikke? Hvilke verdier er det som krenkes? Hvordan vil voldtekt fordømmes ut fra dydsetikk, pliktetikk og konsekvensetikk?

4.) 7. mai gikk en gruppe foreldre ut i Dagbladet med en bekymring om innholdet i flere av årets russesanger, som blant annet omtaler kvinner som horer og oppfordrer til å la være å sette grenser rundt sin egen kropp. Det er eksempler på at jenter har bestilt slike sanger til egne russebusser. Foreldrene skriver: «Her handler det ikke om å pushe egne grenser, men om å frasi seg retten til dem, punktum. Meldingen, som pumpes ut fra jentenes eget høyttaleranlegg, er at vi er her for at du skal bruke oss seksuelt. Det er bare å ta for seg. Egentlig, liker vi det. Budskapet er ikke bare kvinnefiendtlig og fornedrende. Det er farlig.» (Se lenke under.)

Har foreldrene grunn til bekymring? Eller er det sånn som flere av låtskriverne har framhevet, at sangene ikke er skrevet for å tas på alvor og derfor ikke betyr noe? Samtal om spørsmålet.

5.) Tallet på voldtekter er høyt. Det er også tallet på seksuell krenkelser blant unge (se statistikk oppgitt i rammetekst på s. 312 i læreboka). Hvordan kan vi som enkeltmennesker og samfunn verne oss selv og samfunnet mot seksuelle krenkelser og mot voldtekter?

Oppsummer diskusjonen i

a) tre råd til en tiendeklassing.

b) tre råd til bystyret eller kommunestyret der du bor.

 

Statistisk sett er det sannsynlig at det er noen i enhver klasse i den videregående skolen som har vært utsatt for seksuell trakassering eller voldtekt. Slike erfaringer kan føre til at selvbildet får en knekk, at man blir fylt av tristhet, at man får problemer med å konsentrere seg. Da er det viktig å ha noen å snakke med. I tillegg til venner og familie man har tillit til, går det på skolen an å kontakte både kontaktlærer, rådgiver og helsesøster.

Nettressurser

Cappelen Damm