FREDENS RING RUNDT SYNAGOGEN

06.03.2015

Unge muslimer viser solidaritet

1300 mennesker dannet 21. februar en «Fredens ring» rundt synagogen i Oslo. Initiativet kom fra en gruppe muslimske ungdommer. Etter angrepet på den jødiske synagogen i København natt til 15. februar der en dansk jøde ble drept og terrorangrepet i Paris i januar der fire franske jøder ble drept, er situasjonen for europeiske jøder presset. I Norge er det om lag 1500 jøder. Senere har initiativet spredt seg til andre byer utenfor Norge. Mens terroren er et uttrykk for krefter som vil skape konflikt i et pluralistisk samfunn, er «Fredens ring» et eksempel på samarbeid som vil bygge ned fiendebilder. (jf. også eget mål under det første hovedområdet i læreplanen).

Les om solidaritet på s. 228-229 i læreboka og se NRK-klippene med appeller fra markeringen i Oslo (se lenke under).

Mulige oppgaver til dette stoffet:

1.) a) Hva er solidaritet?

b) Hva gjør «Fredens ring» til en solidaritetshandling? Vis i svaret til noe hver av de tre personene som kommer til orde i NRK-klippene sier, rabbiner Michael Melchior, forstander Ervin Kohn og til slutt 17-årige Hajrad Arshad

2.) a) Ervin Kohn bruker ordet «definisjonsmakt». Les om definisjonsmakt på s. 26 (under overskriften «Sosial organisering»). Hva har definisjonsmakt med kampen mot religiøs ekstremisme å gjøre?

b) Hajrad Arshad bruker ikke «definisjonsmakt» selv, men likevel kaster dette ordet lys over innlegget hennes. Hvordan?

3.) Hajrad Arshad peker på at muslimer har gode forutsetninger for å leve seg inn i jøders situasjon akkurat nå. Hvordan begrunner hun det? Hva sier hun om muslimers og jøders situasjon i Norge i dag?

4.) «Fredens ring» i Oslo har fått stor internasjonal oppmerksomhet, som Ervin Kohn er inne på. Hva kan være grunnene til det? Diskuter.

5.) Ervin Kohn som holdt appell under markeringen, forteller i en film her på nettstedet om Rosh Hashana (den ligger på oppslagssiden til jødedommen). Se filmen som viser feiringen av denne jødiske nyttårsfesten i hjemmet. Hva slags inntrykk gir filmen av jødedommen som religion?

Nettressurser

Cappelen Damm