HOLOCAUST-DAGEN

27.01.2015

60 år siden Auschwitz

27. januar 1945 frigjorde sovjetiske soldater de gjenlevende fangene i konsentrasjonsleiren Auscwithz-Birkenau. Dagen blir markert som den internasjonale holocaust-dagen til minne om de 6 millioner jødene som ble drept av nazistene under andre verdenskrig. Til grunn lå en antisemittisme som fikk et fryktelig utslag i forsøket på å tilitetgjøre alle jøder. Nazismens menneskesyn er rasistisk, fremmedfiendtlig og preget av forakt for alt som oppfattes som avvik. I Det tredje riket ble mange grupper sendt til dødsleirene eller forfulgt og drept på andre måter, blant dem romfolk, homoseksuelle, funksjonshemmede og politiske dissidenter.

I NRK-serien «Hvem tror du at du er?» følger Mona Levin sin far, Robert Levins familie bakover i historien. Hennes oldemor, Olga Golde Scheer, og mange i hennes familie ble deportert til Auschwitz i 1942 og drept der. I dette utdraget (35-26-54:10, varighet: 18:44) forteller Mona om hvordan hun som lite barn med sin mor flyktet til Sverige og ble gjenforent med sin far. 772 norske jøder ble deportert. 34 overlevde krigen. En av dem var Samuel Steinmann som Mona også møter i dette programmet.

MULIGE OPPGAVER (kan løses både individuelt og i grupper, med oppsummering i plenum):

1.) Les om antisemittisme i læreboka, s. 161. Hva er egentlig antisemittisme?

2.) Se utdraget fra NRK-programmet med Mona Levin (lenke under).

a) Hvordan viser antisemittismen i Norge seg i utdraget, før og under andre verdenskrig?

b) Mona beskriver grenselos Iver Skogstad spesielt. Hva slags bilde gir hun av ham?

c) Hva gjør mest inntrykk på deg i dette utdraget?

3.) I Norge er det under tusen medlemmer av Det Mosaiske Trossamfund og det totale antallet norske jøder er om lag 1 500. Mange av dem opplever det som krevende å være jøde i Norge. Flere jødiske elever opplever å bli mobbet på skolen. Hver femte nordmann støtter påstanden om at «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser» og hver fjerde nordmann mener det er riktig at «jøder ser på seg selv som bedre enn andre». Hvordan kan slike holdninger best motarbeides?

b) I dagens Norge er det, på tvers av politiske forskjeller, enighet om at alle har samme menneskeverd, uavhengig av rase, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, økonomi. (se menneskverd og likeverd som humanistisk verdi, s. 227 i læreboka). Men i praksis lever vi likevel i et samfunn der menneskeverdet trues på ulike måter. Hvordan er menneskeverdet truet i dagens Norge? Identifiser en eller to trusler og diskuter hvordan de(n) best kan motarbeides. Hva er statens ansvar og den enkeltes ansvar?

4.) Den tyske filosofen Theodor Adorno holdt i 1966 et radioforedrag med overskriften «Oppdragelse etter Auscwitz». Her sier han at «enhver debatt om undervisningens idealer er triviell [ordinær, banal], sammenlignet med dette ene: Aldri mer Auschwitz!» (Kilde: Det kan skje igjen, se lenke under).

Samtal om hva Adorno kan ha ment med dette utsagnet.

Nettressurser

Cappelen Damm