NOBELS FREDSPRIS

08.12.2014

I år til kamp for utdanning og mot barnearbeid

10. desember mottar Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi årets fredspris. 17 år gamle Malala Yousafzay er særlig kjent for sitt arbeid for jenters rett til utdanning i Pakistan, både før og etter at hun 9. oktober 2012 ble forsøkt drept av Taliban. Hun har ellers også kritisert USAs bruk av militære droner. Satyarthi har i årevis stått sentralt i kampen mot barnearbeid i hjemlandet India og internasjonalt.

Mulige oppgaver til å bearbeide dette stoffet:

1.)    Hvordan begrunner Nobelkomiteen at prisvinnerne driver fredsarbeid? (Begrunnelsen er gjengitt under oppgavene.)

2.)   Etikk handler blant annet om hva som fremmer et godt liv for alle (se s. 14 i læreboka). Her er utdanning viktig. I Norge er utdanning en innarbeidet rett for barn og unge. Men det selvsagte er noen ganger verdt å tenke over: Hva har retten til utdanning med et godt liv å gjøre?

3.)   a) Kailash Satyarthi har viet sitt liv til bekjempelse av barnearbeid. Fortsatt er barnearbeid et betydelig problem. Se intervjuet med ham på NDTV (lenke under). I intervjuet sier Satyarthi blant annet at fattigdom ikke kan brukes som en unnskyldning for barnearbeid. Hvordan begrunner han dette?

b)     Satyarthi har kritisert multinasjonale selskaper for å samarbeide med underleverandører i fattige land som bruker barn. Sjekk klærne du har på deg. Hvor er de laget? Vet du at barn ikke har vært involvert i produksjonen? (Se lenke under til organisasjonen Framtiden i våre hender som står bak aksjonen "Vreng kleskjedene innsiden ut!") Hvis de er laget av barn, angår det deg? Diskuter spørsmålet i klassen. (Det kan blant annet belyses med begrepet «verdensborger», se s. 300 i læreboka).

4.)   a) I sin begrunnelse legger Nobelkomiteen vekt på at «en hindu og en muslim, en inder og en pakistaner møttes i en felles kamp for utdanning og mot ekstremisme.» Hvorfor kan dette være viktig? Diskuter.

b)     I et intervju på talkshowet Skavlan setter Malala Yousafzay sitt menneskerettighetsengasjement i sammenheng med islam. Se denne delen av intervjuet med henne (lenke nedenunder, 09:30-11:12) og les om jihad på s. 127 i læreboka. Hva betyr det arabiske ordet "jihad"? Gjør rede for ulike forståelser av jihad. Hvordan bruker Yousafzay begrepet i sin sammenheng?

5.) I filmen "The Making of Malala" (se lenke under) skildrer Adam B. Ellick det sterke forholdet mellom Malala og hennes far Ziauddin Yousafzai (varighet: 11:08 minutter). Er det Malalas far som har formet henne, jf tittelen? Diskuter spørsmålet. Bruk dette som et utgangspunkt til å vurdere på hvilke måter du selv er blitt formet av din far og/eller din mor. Ta gjerne utgangspunkt i overbevisninger, verdier og interesser.

 

Kunngjøring: Nobels fredspris for 2014

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2014 skal tildeles Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse. Barn skal gå på skole, ikke utnyttes for økonomiske formål. I verdens fattige land er 60 prosent av befolkningen i dag under 25 år. Det er en forutsetning for en fredelig utvikling globalt at barn og unges rettigheter respekteres. Særlig i konfliktområder bidrar overgrep mot barn til at konflikter føres videre gjennom generasjoner.

Med stort personlig mot har Kailash Satyarthi, i tradisjonen fra Gandhi, ledet ulike former for protestaksjoner og demonstrasjoner, alle fredelige, for å rette søkelyset mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst. Han har også bidratt til utviklingen av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter.

Malala Yousafzay har, tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

Nobelkomiteen ser et viktig poeng i at en hindu og en muslim, en inder og en pakistaner møtes i en felles kamp for utdanning og mot ekstremisme. Mange andre personer og institusjoner i det internasjonale samfunn har også bidratt. Det er beregnet at det i dag finnes 168 millioner barnearbeidere rundt om i verden. I 2000 var tallet 78 millioner høyere. Verden er kommet nærmere målet om avskaffelse av barnearbeid.

Kampen mot undertrykkelse og for barn og unges rettigheter bidrar til realiseringen av det "brorskap mellom nasjonene" som Alfred Nobel omtaler i sitt testamente som et av kriteriene for Nobels fredspris.

Oslo, 10. oktober 2014

Kilde: Den Norske Nobelkomite, URL: http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-2014/announce-2014/ , lastet ned 13. oktober 2014.

Nettressurser

Cappelen Damm