SALMEMARATON

04.12.2014

899 salmer sunget i NRKs direktesending

Den siste helga i november sendte NRK «Salmeboka minutt for minutt» der kor over hele landet i en direktesending sang seg gjennom alle de 899 salmene i Norsk salmebok. Studioi var flyttet til Vår Frue kirke i Trondheim. Norsk salmebok er salmeboka i Den norske kirke, revidert i 2013.

Salmene står sentralt i kristendommen og er en del av kulturarven i Norge. Dette er begrunnelsen for at NRK valgte en slik storsatsing. Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund har i et kort radiointervju uttrykt skepsis mot at statskanalen så massivt blir brukt til å formidle denne sangtradisjonen. Tidligere generalsekretær i forbundet Lars Gule utdyper den samme kritikken i et intervju med Vårt Land (se lenker under).

Les om salmen i den redaksjonelle teksten under, se opptaket av adventssalmen «Tenn lys! Et lys skal brenne» fra NRKs sending og arbeid med oppgavene under (som har flere referanser til læreboka).

(Her på nettstedet er det under kristendommen lagt ut en annen salmeoppgave knyttet til julesalmen «Mitt hjerte alltid vanker». Se også Bono refleksjoner over Salmenes bok i tekstoppgaven Bibelen i kulturen)

Forslag til oppgaver:

1 Oppsummer de fem viktigste kjennetegnene ved salmen som sjanger.

2 Advent er den første perioden i kirkeåret. Hva står i sentrum i adventstiden (se s. 69 i læreboka)? Ut fra ditt kjennskap til kristendommen, hva kan være grunnen til at kirkeåret begynner her og ikke for eksempel på julaften+

3 Hør og les «Tenn lys! Et lys skal brenne» (se lenke under til NRK, og tekst nedenunder).

a Hva er det som gjør dette til en salme? Hvordan er salmen knyttet til adventstida?

b Denne salmen er opprinnelig skrevet for barn. Diskuter hvordan dette kommer til uttrykk i salmen.

c Har salmen noe budskap? Undersøk de viktigste virkemidlene og diskuter spørsmålet. (bruk det du kan om dikttolkning fra norskfaget!)

d På hvilke måter uttrykker denne salmen det sentrale i kristendommen?

4 Blant mange kristne i Norge er advent knyttet til lystenning, les om lystenning på s. 67 i læreboka. Hva slags betydning har lystenning i kristendommen? I dag er lystenning noe mange tar del i, uten nødvendig å kalle seg religiøse. Diskuter mulige grunner til det.

5 «Tenn lys! Et lys skal brenne» er opprinnelig skrevet til fjernsynsserien Portveien og er siden gått inn i salmeboka. Flere versjoner er lagt ut på YouTube med svært høye seertall. Vurder hva det er ved denne salmen som gjør den så populær.

6 Generalsekretær Kristin Mile uttaler i intervjuet på Radio Norge (se lenke under) at hun ikke er sikker på at NRK bør satse på direktesendinger av salmesang. Les om Human-Etisk Forbund som interesseorganisasjon, s. 242 i læreboka.

a Pek på mulige grunner til Miles tilbakeholdenhet. Trekk også inn momenter fra intervjuet med Lars Gule i Vårt Lands reportasje (se lenke under).

b I den samme reportasjen er muslimene Basim Ghozlam og Abid Raja langt mindre spektiske til NRKs salmesatsing. Hvorfor det, tror du?

SALMEN SOM SJANGER

En viktig tekstsjanger i kristendommen er salmen. Dette er en bønn som blir sunget. Salmene har ofte et fast rim- og rytmemønster og en fortellende karakter. De beste salmedikterne har en stor bildeskapende evne som de bruker til å få fram salmens religiøse budskap.

Salmene er en del av kristendommens jødiske arv. Den første salmesamlingen finner vi i den jødiske bibelen, 150 religiøse dikt samlet i Salmenes bok, tradisjonen knytter dem til kong David. Disse tekstene lovpriser ofte Guds skapergjerninger, men gir også rom for klage og sorg. I en del salmer beskrives et vendepunkt der en vanskelig situasjon plutselig blir snudd og salmens «jeg» eller «vi» bryter ut i lovsang. I en god salme er slike religiøse fortellinger framstilt på en måte som gjør at forskjellige mennesker kan tolke sine egne liv inn i dem. Dette er kollektiv diktning som også framføres i et fellesskap, ikke minst i gudstjenesten. I jødedommen lever tradisjonen videre den dag i dag.

Salmenes bok er også en del av den kristne bibelen (første del, Det gamle testamentet, se s. 58-58 i læreboka) og har blitt en viktig del av det religiøse livet, ikke minst i klostrene. I tillegg har nye kristne salmer kommet til. Under reformasjonen på 1500-tallet ble salmesjangeren fornyet. En rekke salmer ble skrevet på folkespråkene, ofte tonesatt med populære folkemelodier. I Norge er salmene en del av kulturarven, kjent av mange flere enn de som går jevnlig til gudstjeneste, det gjelder ikke minst julesalmer.

 

TENN LYS! ET LYS SKAL BRENNE

Salme 25 i Norsk salmebok, tekst, Eyvind Skeie, tonesatt av Sigvald Tveit)

Tenn lys!

Et lys skal brenne for denne lille jord.

Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.

Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

 

Tenn lys!

To lys skal skinne for kjærlighet og tro,

for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.

Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.

Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

 

Tenn lys!

Tre lys skal flamme for alle som må sloss.

For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.

Må ingen miste motet før alle folk er ett.

Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

 

Tenn lys!

Nå stråler alle de fire lys for ham

som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.

Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.

Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

Nettressurser

Cappelen Damm