SKEPTISKE TIL RELIGIONSFRIHET?

03.11.2014

Norsk storbyungdom om menneskerettighetene

Resultatene fra en spørreundersøkelse om norsk storungdoms holdninger til menneskerettigheter ble nylig publisert i Religion og livssyn, Religionslærerforeningens tidsskrift og senere i en kronikk Aftenposten (se lenke til Aftenposten under). Ungdommenes svar kan tyde på at mange bosatt i Oslo-området er blitt mer skeptiske til synlige religiøse uttrykk i det offentlige rom enn før. 1000 elever i den videregående skolen har svart. KIFO Kirkeforskning står bak undersøkelsen.

Les kronikken til Pål Ketil Botvar i Aftenposten og se NRK-reportasjonen med ungdom på gata og professor Sturla Stålsett ved Menighetsfakultetet som kommenterer undersøkelsen.

Forslag til oppgaver:

1.)    Hva sier undersøkelsen, ifølge Botvar, om ungdommers syn på at lærere går med hijab, på misjonsvirksomhet og på religiøse uttrykk i det offentlige rom?

2.)    Hvordan ville du svart på disse spørsmålene som undersøkelsen stiller (du finner de presise formuleringene i artikkelen)?

3.)    Sturla Stålsett er ikke uten videre med på at ungdom er blitt mer skeptiske til religiøse uttrykk. Han vil vite mer om hva som ligger i ungdommenes svar. Hva er det her han konkret etterlyser? Hva tror du ungdommenes svar er et uttrykk for?

4.)    Hvorfor er religionsfriheten en grunnleggende rettighet det er viktig å verne om? Kan det noen ganger være riktig av staten å begrense denne rettigheten? I hvilke situasjoner, i så fall? Samtal om disse spørsmålene i klassen.

Nettressurser

Cappelen Damm