MARKERING MOT RELIGIØS EKSTREMISME

28.08.2014

19-åring med sterk appell.

Faten Mahdhi Al-Hussaini var en av initiativtakerne bak mønstringen mot religiøs ekstremisme i Oslo sist mandag. Om lag 5000 mennesker møtte opp foran Stortinget i en markering som norske muslimer tok initiativ til, og som samlet både sunnimuslimer og shiamuslimer, men der også mange andre deltok.

I sin appell kritiserte 19-åringen talsmannen for gruppen Profetens Ummah Ubaydullah Hussein som har uttrykt støtte til ISIS (kaller seg selv IS) – en radikal bevegelse som har tatt mililtær kontroll over deler av Syria og Irak. ISIS, som hevder å målbære det sanne islam, er blant annet kjent for brutal vold mot andre religiøse grupper, både innenfor og utenfor islam. Al-Hussainis budskap var at Profetens Ummah ikke representerte islam. Tvert imot bryter ISIS med islams grunnleggende verdier, hevdet hun.

Se intervjuet med Faten Mahdi Al-Hussaini i NRK Dagsrevyen, 26. august 2014 (varighet: 5:45 minutter).

Mulige oppgaver til dette stoffet (en eller flere av oppgavene kan løses både i samlet klasse, i grupper og enkeltvis:)

1.)    Beskriv det bildet Faten Mahdi Al-Hussaini gir av islam i dette innslaget.

2.)    Diskuter hva slags betydning en demonstrasjon som den Faten her var medarrangør av, kan ha i dagens Norge.

3.)    Denne saken handler blant annet om islams syn på andre religioner og livssyn. Les s. 134-135 i læreboka.

a)      Oppsummer hva som er Fatens syn på dette. (Se her intervju i VG, lenke under, og hennes svar på spørsmålet «Hva er islam for deg?»

b)      Finn ut mer om hva slags syn IS står for. (Se lenke under til Sindre Bangstads artikkel om salafisme i Store norske leksikon, sln.no. ISIS og Profetens Ummah knyttes gjerne til fenomenet salafisme. Synet på andre muslimer og andre religioner og livssyn er tydeligst omtalt under overskriften «Salafistisk aktivisme»).

c)       Suppler med lærebokas framstilling og drøft hva som er islams syn på andre religioner og livssyn.

4.)    I NRK-intervjuet trekker Faten fram Zaynab bint Ali, profeten Muhammads barnebarn, som et viktig forbilde. (Zaynab er forøvrig også navnet på to av profetens hustruer og et vanlig muslimsk jentenavn.) Zaynab som Faten her viser til, er datter av Fatima og Ali, den første imam i shia-islam. Søk på nettet og forsøk å finne ut hvilken tale Zaynab holdt og som Faten tydeligvis her har latt seg inspirere av.

5.)    Kaster dette innslaget lys på islams syn på kjønn og kjønnsroller (s. 132-133 i læreboka)? I så fall hvordan? Diskuter.

6.) Religiøs ekstremisme finnes innenfor ulike religiøse grupper, også blant shia-muslimer, kristne, hinduer, buddhister og jøder. Undersøk en eller flere av disse gruppene nærmere pg sammenlign med IS (se 3a) over). Hva slags mål og hvilket samfunnssyn står denne gruppen for? Hva er dens forhold til annerledes tenkende? Hvilke virkemidler har gruppen tatt i bruk for å virkeliggjøre sine mål?

Nettressurser

Cappelen Damm