HVA ER VERDIEN AV EN HUND?

18.08.2014

Debatt etter at sauebonde skjøt hund.

Søndag 3. august ble hunden Tønes skutt og drept av en sauebonde på Hellestø i Rogaland. Bonden har opplyst at hunden truet sauene hans, noe hundeeieren avviser. Bonden har i etterkant mottatt drapstrusler. Torsdag 7. august samlet 1000 mennesker seg til en minnemarkering på Hellestø som er en populær strand blant hundeeiere i området.

Saken har ført til et stort engasjement og aktualiserer forholdet mellom mennesker og dyr. Samfunnsdebattanten Mímir Kristjánsson er bekymret for at dyr får en altfor stor verdi og skriver i en kronikk på NRK Ytring:

-          Når dyr sidestilles med mennesker, forvitrer også menneskeverdet. Hvis du har valget mellom å redde en hund du har hatt hele livet eller en rom-tigger ut av et brennende hus, hvem velger du å redde? Må du i det hele tatt tenke på svaret, beveger du deg i farlig farvann. (11. august, se lenke under.)

Leder for dyrevernorganisasjonen NOAH Siri Martinsen kritiserer i et svar Kristjánsen for å redusere dyr til ting som mennesker kan bruke som de vil:

-          Men når man innser at dyr ikke er «ting», er det ikke det minste farlig å erkjenne at deres smertefølelse er like pinende som vår smertefølelse, deres frykt er like skremmende som vår frykt og deres glede er like sprudlende som vår glede. Dette er faktiske, biologiske forhold – som noen fortsatt dessverre ønsker å se bort ifra. (12. august, se lenke under.)

Forholdet mellom mennesker og dyr er et stort filosofisk og etisk tema og er også tatt opp innenfor religionene. I lærebokas omtale av ulike religioner og livssyn er både menneskesyn og menneskeverd og forholdet til naturen tatt opp som egne tema. Her på nettstedet har vi lagt ut en oppgave om etikk og dyrs rettigheter knyttet til filosofen Peter Singer. Oppgaven gir tips til hvordan dette spørsmålet kan diskuteres i klassen. Her er noen spørsmål til en samtale om nyhetssaken:

MULIGE SPØRSMÅL TIL DETTE TEMAET:

1.)    Hvorfor tror du at denne saken har vekket så stort engasjement?

2.)    Hva taler for og hva taler mot Kristjánsens påstand: «Når dyr sidestilles med mennesker, forvitrer også menneskeverdet»? Diskuter.

3.)    Martinsen legger vekt på likheten mellom et dyrs smerte og vår smerte. Er det rimelig å framheve slike likheter i en debatt om forholdet mellom mennesker og dyr? Diskuter.

4.)    Teologen og etikeren Paul Leer-Salvesen, Universitetet i Agder, er bekymret for at kjæledyr i dag får for stor plass i menneskers liv. Til avisa Vårt Land sier han: – At barn knytter seg sterkt til kjæledyr er helt naturlig og forståelig, men når voksne mennesker kler hundene sine i klær, bruker penger på kosmetiske operasjoner og lager egne kirkegårder for dyr, går det veldig langt. (Se lenke under.) Har Leer-Salvesen rett i at det er grunn til bekymring? Hva er i så fall problemet med denne behandlingen av kjæledyr?

5.) De fleste vil si at et menneske er mer verdt enn et dyr. Men hvordan kan en slik påstand begrunnes?

Nettressurser

Cappelen Damm