DIKTERER KINA NORGE?

29.04.2014

Dalai Lamas Norgesbesøk vekker debatt.

7.-9. mai kommer tibetanske buddhisters religiøse overhode Dalai Lama til Norge. Vertene er Det Norske Nobelinstitutt, Den norske Tibetkomiteen og Karma Tashi Ling buddhistsamfunn. Anledningen er at det er 25 år siden Dalai Lama mottok Nobels fredspris i Oslo for sin ikkevoldelige motstand mot den kinesiske okkupasjonen av Tibet. Dalai Lama har også vært en aktiv talsmann for dialog mellom verdensreligionene. Han lever i eksil i Nord-India.

Når besøket har vekket politisk debatt, er det fordi den norske regjeringen og stortingspresident Olemic Thommesen ikke vil møte den tidligere nobelprisvinneren. Kina har kommet med klare advarsler om at et slikt møte vil forverre forholdet mellom Norge og Kina. Nobels fredspris gikk i 2010 til den fengslete kinesiske menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo og etter dette har det vært et svært kjølig forhold mellom Norge og Kina. Xiaobo er for øvrig fortsatt fengslet. Både Thommesen og dagens utenriksminister Børge Brende kritiserte den forrige regjeringen Stoltenberg for å være altfor lite konfronterende overfor Kina med hensyn til landets brudd på menneskerettighetene, men møter nå seg selv i døra.

Kina er verdens folkerikeste land, landet har verdens neststørste økonomi og gjør seg gjeldende som en viktig global aktør på alle samfunnsområder. Det betyr også at landet må være med når verden skal forsøke å løse store utfordringer som klimakrise, krig og fattigdom. Kina er en aktiv del av den globale kapitalismen, men er en ettpartistat med begrenset ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Regimekritikere blir fengslet. Et rettsvesen med svak rettssikkerhet for de tiltalte står bak tusener av dødsdommer. Kina henretter ifølge Amnesty International årlig flere fanger enn resten av verden til sammen, men offentliggjør ikke noen tall. På slike måter utfordrer Kina humanistiske verdier som er grunnleggende for Norge og en rekke andre land.

Les om humanisme som felles arv og verdigrunnlag på side 226-229 i I samme verden.

Mulige oppgaver til dette stoffet:

1.)    Se begynnelsen av NRK-debatten fra 24. april mellom statssekretær i UD Bård Glad Pedersen, Venstres leder Trine Skei Grande, SVs leder Audun Lysbakken og FrPs stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (lenke under, f eks fram til 14:14 minutter). 24. april var det fortsatt uklart om regjeringen ville møte Dalai Lama. Senere har konklusjonen blitt at dette er uaktuelt.

Oppsummer synspunktene til hver av debattantene og de viktigste argumentene de bringer til torgs.

2.)    Hvilke humanistiske verdier er det denne saken først og fremst aktualiserer?

3.)    Burde politiske myndigheter i Norge ha møtt Dalai Lama? Hva taler for og hva taler mot? Diskuter spørsmålet i klassen.

4.)    Hva er det egentlig Dalai Lama står for? En eller et par elever kan lese hans nobelforedrag fra 1989 i forbindelse med mottakelsen av fredsprisen (se lenke under). Oppgaven kan være: Gjør rede for hvordan Dalai Lama bruker begrepet ahimsa, ikkevold, i sitt nobelforedrag (dette er for øvrig også et nøkkelbegrep for Mahatma Gandhi, se s. 270-271 i læreboka).  (Under er det også lenke til hans nobeltale da han mottok fredsprisen 10. desember 1989).

Nettressurser

Cappelen Damm