TILLATT Å KJØPE SEX?

20.01.2014

I 2009 innførte Norge forbud mot å kjøpe sex. Denne loven kan nå bli endret.

Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har alle gitt uttrykk for at de er imot sexkjøpsloven. Etter valget i høst har disse partiene flertall på Stortinget.

I befolkningen er det et flertall mot å tillate å kjøpe sex. Aftenposten trykket 6. januar danske Tanja Rahms brev “Til deg som kjøper sex” (se lenke under). Rahm som er tidligere prostituert, tar her et oppgjør med menneskesynet og synet på seksualitet som hun mener ligger til grunn for prostitusjon. Hun er også en talskvinne for sexkjøpsloven. Teksten har ført til offentlig debatt i Norge. Flere ledende politikere i Oslo Høyre tar nå til orde for å beholde dagens lov.

I disse dager settes det i gang en evaluering av sexkjøpsloven. Evalueringen skal være avsluttet til sommeren.

Mulige oppgaver til dette stoffet:

Les om grunnlagsetikk og etiske modeller på s. 290-296 i læreboka.

Se debatten på Aftenposten Agenda mellom Tanja Rahm, Jan Bøhler (Ap) og Iselin Nybø (V) (lenke under). Debattleder er journalist Mala Wang-Naveen.

Alle tre er enige om at det bør være et mål at kvinner kommer ut av prostitusjon. Mannlig prostitusjon er i denne debatten . Likevel har de ulike syn på sexkjøpsloven.

1.)    Bøhler er opptatt av at sexkjøpsloven er viktig fordi den er en moralskapende lov. Hva mener han med det? Kan dette synet knyttes til en etisk modell? Diskuter. Hvordan blir dette synet et argument for å beholde sexkjøpsloven?

2.)    Nybø legger vekt på at et et lovverk ikke skal basere seg på moral, men på det som virker. Hva mener hun med det? Kan dette synet knyttes til en etisk modell? Diskuter. Hvordan kan dette synet bli et argument for å oppheve sexkjøpsloven?

3.)    Rahm er opptatt av at mange kvinner ikke velger prostitusjon frivillig. Hva er det som fører kvinner inn i prostitusjon, ifølge henne?

Denne oppgaven kan utvides ved å planlegge og gjennomføre en etisk debatt om prostitusjon i klassen, se egen oppgave under etikk her på nettstedet. Der har vi også publisert en redaksjonell tekst som gir en bredere bakgrunn, samt flere aktuelle lenker.

Nettressurser

Cappelen Damm