GRØNT VALG?

28.08.2013

Hvordan møter norske partier klimatrusselen? 

Thinkstock

 

En av vår tids største etiske utfordringer er klimatrusselen.  Hva sier norske partier? Tidsskriftet Klima har gått gjennom partiprogrammene foran stortingsvalget 9. september.

OPPGAVER:

1.)    Les om etikk i innledningskapittelet på s. 15-16 i I samme verden. Hvordan forstås her begrepene etikk og moral, verdier og normer?

2.)    Les om klimatrusselen på s. 303-304. Hva går klimatrusselen ut på, helt konkret? (Dette har du vært inn på tidligere i flere fag). Hva gjør dette til en etisk utfordring og hvorfor er denne utfordringen så krevende å håndtere? Samtal om det siste spørsmålet i klassen. (I læreboksidene er flere etiske teorier trukket inn. De er nærmere beskrevet på s. 292-296.)

3.)    Les Anne Therese Gullbergs artikkel «På stedet hvil» (se lenke under). Oppsummer hvordan ulike politiske partier i Norge møter klimatrusselen. Miljøpartiet De Grønne hevder miljøsaken er overordnet alle andre politiske spørsmål. Diskuter påstanden. Denne oppgaven kan også utvides til en diskusjon om klimatrusselen som en etisk og politisk utfordring. Dette kan være en reell diskusjon eller et rollespill der grupper av elever setter seg inn i de enkeltes partienes programmer og representerer ulike partier i debatten.

Nettressurser

Cappelen Damm