REKLAME OG KROPPSHOLDNINGER

26.08.2013

Påvirkes selvbildet vårt av reklame?

 

 

NTB Scanpix/ DreamframerHalvparten av norske gutter er misfornøyd med kroppen sin, viser en undersøkelse fra Norges idrettshøgskole.  Tallene for gutter nærmer seg dermed tallene for jenter.

 

Les Aftenpostens artikkel “Uekte bilder pushes på ungdom” (se lenke under), samt s. 15 og 294-295 i læreboka.

 

Oppgaver:

1.)    En av tre jenter sier at de får dårligere selvbilde av reklame for mote. Dette sier Runa Fjellanger i “Ungdom mot retusjert reklame.” Stadig flere gutter har det på samme måte. Vil en påbudt merking av retusjert reklame hjelpe? Finn og diskuter argumenter for og mot et påbud.

2.)    Hvorfor er synet på egen kropp viktig? Samtal om spørsmålet. Dere kan godt se det i forhold til egen identitet (= selvforståelse).

3.)    Til filosofisk samtale: Er vi eller har vi en kropp? Samtal om spørsmålet. (Hjelp til å føre en filosofisk samtale: se s. 12 og 369 i læreboka).

 

 

I religion og etikk er to temaer menneskesyn og etikk. Menneskesyn involverer både kropp og sjel, og etikk handler grunnleggende sett om hva som fremmer og forsvarer et godt liv. Her er kroppen en viktig del av bildet (se s. 15 i innledningskapittelet til I samme verden, samt s. 294-295 om humanitetsformuleringen i pliktetikken). Kropp er også et tema i religionene, og innenfor filosofien.

Nettressurser

Cappelen Damm