Mangfold i vår tid

Religions- og livssynsmangfoldet har vokst både i norske lokalsamfunn og i landet som helhet. Globalt har mangfoldet alltid vært der. Et typisk trekk i dag er mangfoldet innenfor ulike religioner og livssyn. Bildet over er fra Vestmuren i Jerusalem. En ortodoks jødisk mann og en reformjødisk kvinne diskuterer heftig om det skal være lov for kvinner å feire gudstjeneste her. Bildet får fram at mangfold i dag også er blitt et spørsmål om begge kjønn skal kunne bli med inn i sentrum av religionens makt og religiøse liv.

Dette kapittelet gir en oversikt over religions- og livssynsmangfoldet og presenterer noen viktige filosofiske og etiske utfordringer dette mangfoldet reiser.

OPPGAVE

Mennesker som er knyttet til bestemte religioner og livssyn skiller seg fra hverandre. Men forskjellene melder seg også innenfor hver religion og hvert livssyn.

Fordel ulike religioner og livssyn på grupper i klassen. Hver gruppe finner fram til tre nordmenn som representerer den bestemte religionen eller livssynet og en sak eller et syn der det er uenighet eller en religiøs praksis der de er forskjellige. (Det trenger ikke å være en uttalt uenighet mellom dem, men det kan være det.) Forsøk å bli så konkret og presis som mulig. Sitater med kildereferanser er et pluss! Presenter arbeidet for resten av klassen.

Cappelen Damm