© Cappelen Damm

Etikk

Etikk og moral brukes ofte om hverandre, men ordene har litt forskjellig betydning. Moral er knyttet til praksis – hva som er rett og galt å gjøre. Dette vet alle noe om fordi det angår forholdet vi har til verden rundt oss, mennesker som vi er viktige for og som er viktige for oss, og andre som merker konsekvensene av handlingene våre.

I alle samfunn er moralen formulert i konkrete handlingsregler, kalt normer, som for eksempel at det er galt å stjele eller galt å lyve.

I etikken er vi opptatt av hva som er en god handling, et godt menneske, et godt liv. Etikk handler blant annet om å begrunne moralen. Mens moral er knyttet til praksis, er etikk altså teori.

Filosofer har utarbeidet ulike etiske modeller. I tillegg er etisk tenkning utviklet i religioner og livssyn. Men vi kan også finne gode etiske begrunnelser ved å vise til egen livserfaring. Alle mennesker vet noe om hva som fremmer livet for en selv og for andre.

Les om etiske grunnbegreper i læreboka, s. 289-292.

Se filmen (varighet: 2:57) og løs oppgavene. De kan løses både enkeltvis, i grupper og i samlet klasse.

1.)    I denne sketsjen blir flere moralske normer brutt. Hvilke? Hvilken av dem er viktigst? Begrunn svaret.

2.)    Underveis oppstår det flere situasjoner  med alternative valg. Forsøk å identifisere i alle fall tre slike valgsituasjoner. Hvilke alternativer stod elevene overfor? Hvorfor tror du de valgte som de gjorde? Diskuter hva som skulle til for at de hadde valgt annerledes.

3.)    “Vi er alle i samme båt”, sier jenta. Hvilken verdi er det hun appellerer til her?

4.)    De aller fleste er enige om at det er riktig av en skole å ha regler mot juks. Hvilke etiske verdier kan begrunne denne vurderingen?

5.)  Det er faktisk ingen av elevene som for alvor tar til orde for ikke å jukse. Er det realistisk? Diskuter. Hva ville dere selv ha gjort?

6.)    Se sketsjen igjen mens dere arbeider med pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk. Vurder hvordan hver av disse etiske modellene kan kaste lys over det konkrete eksempelet.

Cappelen Damm