Filosofi

Jens Erik Paulsen er filosof. I dette intervjuet (varighet: 3:09) forteller han om faget sitt.

Les også om filosofi på side 249-251 i læreboka.

1.) Se intervjuet først en gang. Hva slags inntrykk får du av en filosof ut fra måten denne filosofen snakker på? (Det er ikke så viktig at du husker alt! Prøv bare å beskrive inntrykket du får av han.)

2.) Se intervjuet en gang til. Nå prøver du å fange opp det du tenker er de tre viktigste beskrivelsene av faget filosofi. Denne oppgaven kan gjerne først gjøres individuelt, så kan dere gå sammen i grupper og sammenligne svarene.

3.) Sammenlign svarene i 2.) med beskrivelsen av filosofi i læreboka på side 249-251. Er det noe læreboka vektlegger sterkere enn Paulsen og motsatt?

4.) Paulsen avslutter med å hevde at «filosofi er noe vi alle bør drive med». Ut fra det han ellers sier, hva kan være grunnen til at han tenker det?

Cappelen Damm