Humanisme

Humanismen setter mennesket i sentrum. Sentrale verdier er menneskeverd, demokrati, frihet og integritet, solidaritet og kritisk tenkning. Menneskets samvittighet blir vektlagt. Noen ganger kan det bety å gå på tvers av flertallet slik filosofen Sokrates (469-399 f.Kr.) gjorde det. Han er et forbilde for mange humanister.

Bildet over får fram to viktige debattspørsmål i humanismen. Det er hentet fra en sivil ulydighetsaksjon der demonstrantene forsøker å forhindre iverksettelsen av et lovlig fattet vedtak (se læreboka, s. 270-271). Finnes det situasjoner der dette kan forsvares, også i et demokrati? Vedtaket handlet om å bygge ut verneverdig natur for å sikre samfunnets energibehov. Skal hensynet til naturen kunne gå foran menneskets behov? Slike spørsmål er humanister uenige om.

Humanisme har flere betydninger. Det er et navn på samfunnets fellesarv, på et ikke-religiøst livssyn, i Norge representert ved Human-Etisk Forbund, og på en strømning innenfor religionene, slik som kristen humanisme.

Cappelen Damm