© Cappelen Damm

Sikhisme

Feiring av Guru Gobind Singhs fødselsdag

I sikhismen har guruene stor betydning, og hvert år markeres fødselsdagene til de viktigste guruene. Den tiende og siste guruen, Guru Gobind Singh (1666 – 1708), har en spesiell plass og fødselsdagen hans feires hvert år i desember/januar. Denne filmen (varighet 4:05) fra gurdwaraen (sikhtempelet) på Alnabru viser feiringen av hans fødselsdag. Jajit Singh forteller om bakgrunnen for feiringen. I filmen får vi også et inntrykk av den sentrale plassen den hellige boken Guru Granth Sahib har i sikhismen.

Se filmen og svar på spørsmål. I kapittelet om sikhismen (under «vedlegg») er det mer informasjon om sentrale temaer vi blir introdusert for i filmen.

  

  1. Gi en beskrivelse av det du ser skjer under feiringen.
  2. Hvilket inntrykk får du av sikhismen som religion?
  3. Sikhen Jajit Singh forteller historien om Guru Gobind Singh. Hva skjedde med faren til Guru Gobind Singh? Etter at Guru Gobind Singh døde i 1708 har det ikke vært flere menneskelige guruer, men den hellige boken Guru Granth Sahib blir regnet for den sanne guru. Hvorfor ble det slik?
  4. Hvordan forholder de tilstedeværende seg til den hellige boken? Hva får vi vite om boken? (les gjerne mer, i sikhismekapittelet, side 12 - 14)
  5. Guru Gobind Singh innstiftet to ting som nevnes; khalsaen og amrit. Hva er dette? (Les mer på side 10-11 og s. 16-17).
  6. Hvordan vil du beskrive utseendet til mennene og kvinnene i gurdwaraen? Finn mer ut om hva som er typiske kjennetegn på å være en sikh (se side 11).
  7. Sammenlign Guru Granth Sahibs plass i sikhismen med Bibelens plass i kristendommen og Koranens plass i islam. Hva er likt og hva er forskjellig?
Cappelen Damm