BUDDHISME

Vesak er en buddhistisk festdag som feires hvert år av alle buddhister over hele verden. Festen feires først og fremst for å minnes Buddhas fødsel, men i theravadabuddhismen feirer man også Buddhas oppvåkning og død. Dagen feires fullmånedagen i måneden vaishaka, dvs i april/mai.

Vesak feires på fullmånedagen i måneden vaishaka, dvs i april/mai.

Filmen (varighet: 3:56) viser en feiring av vesak, arrangert av Buddhistforbundet i Norge i 2013. I filmen forteller lederen for Buddhistforbundet, Egil Lothe, om hvordan buddhistene i Norge feirer vesak.

Se filmen, les mer om vesak i læreboken side 208 og svar på oppgavene under.

Oppgaver:

  1. Hva er det konkret som skjer under denne vesakfeiringen? Hva settes i sentrum? Hvilket inntrykk får du av forsamlingen?
  2. Selv om det er buddhister fra mange ulike retninger til stede her, har de mange fellestrekk som kommer fram i feiringen. Egil Lothe beskriver fire ting de gjør. Det handler både om ritualer, lære og etikk. Hva slags aktiviteter er det snakk om og hva forteller de om buddhismen som religion?
  3. Lothe forklarer at ved å helle vann over statuen av Buddha framstilt som et barn vasker man bort «de negative sinnsgiftene». Hva består disse av og hvilke egenskaper sier han bør vokse fram i stedet? (Se også side 200 og 201 i læreboka.)
  4. Les mer om vesak i læreboka på side 208 og redegjør for flere ting som foregår på vesak.
  5. Sammenlign vesakfeiringen med feiringen av Jesu fødseldag i kristendommen. Se både på likheter og forskjeller.

 

Cappelen Damm