© Cappelen Damm

Shivaratri

Shivaratri - Shivas natt, er en fest til ære for guden Shiva. Festen feires i måneden phalgun (februar/mars), på den dagen da han giftet seg med gudinnen Parvati. Festen varer i 24 timer, og mange hinduer som tilhører retningen shivaisme faster i denne perioden.

Denne filmen ( varighet: 3:48) er fra feiringen av Shivaratri i det tamilske hindutempelet Sivasubramanyar Alayam på Ammerud i Oslo. En ung hindu forteller om feiringen.

Se filmen og svar på spørmål. Det står mer om guden Shiva og retningen shivaismen på side 185 -187 i I samme verden.

 

  1. Gi en beskrivelse av det du ser skjer i tempelet.
  2. Jenta forteller om bakgrunnen for feiringen. Hva legger hun vekt på?
  3. Hvorfor innebærer en del av feiringen at de er oppe hele natten?
  4. Shiva regnes som en av de helt sentrale gudene i hinduismen og retningen shivaismen er knyttet til ham. Hvilke kjennetegn har guden Shiva og hva kjennetegner shivaismen?
  5. Hva forteller det vi ser i filmen om hinduismens gudsbegrep? Se også side 173 i læreboka.
  6. Sammenlign synet på Gud/guder i hinduismen med synet på Gud i kristendommen.
Cappelen Damm