© Cappelen Damm AS

Jødedommen

Jødedommen er både en religion og den kulturelle arven til et folk. Dette er den eldste av de tre monoteistiske midtøstenreligionene. Kristendommen og islam er begge bærere av en jødisk arv. Det finnes mellom 13 og 14 millioner jøder i verden i dag.

I denne filmen intervjues forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo Ervin Kohn om Rosh hashana, den jødiske nyttårsfesten.

1.)   Hva slags inntrykk gir denne filmen av jødedommen? Trekk inn alt du kan komme på og vis konkret til elementer i filmen!

2.)   Hvorfor blåses det i shofaren under festen?

3.)   Ifølge Kohn er mat svært viktig i jødedommen. Hvordan? Forklar ved å vise til filmen!

Les mer om jødedommen i læreboka på s. 138-165.

 

Cappelen Damm