© Cappelen Damm

Id al-fitr

Id er et arabisk ord som betyr høytid eller feiring. Id al-fitr er festen som markerer avslutningen på fasten, som skjer i måneden ramadan. Høytiden feires av muslimer over hele verden. Ifølge den islamske kalenderen starter festen den første dagen i måneden shawwal og varer i tre dager.

I filmen møter vi paret Arshad Jamil og Ozma Jamil. De er aktive i den muslimske menigheten Islamic Cultural Center i Oslo, og de forteller her om hvordan de feirer id al-fitr i deres familie.

1) Arshad og Ozma gir beskrivelser av hva som skjer i feiringen og sier noe om hva den betyr for dem og for familien. Hva legger de vekt på? Suppler med det bildene i filmen får fram (klær, mat og drikke, andre ting).

2) I Norge forholder islam seg på flere måter til en kultur som i lang tid har vært preget av kristendommen. Viser dette seg på noen måte i filmen? Sammenlign id-feiringen med en julefeiring blant norske kristne. Hva er likt og hva er forskjellig?

3) Kjønn og kjønnsroller er ikke omtalt i filmen, men får den likevel fram noen sider ved dette temaet? Diskuter.

4) Oppsummer hva filmen forteller om islam som religion.

Cappelen Damm