Bokas folk

islams navn på tilhengere av religioner med bokåpenbaringer fra Gud. Jøder og kristne regnes med her. De tror ifølge islam på samme Gud som muslimer.
Cappelen Damm