Det allmenne prestedømme

luthersk tanke om at enhver kristen er sin egen prest som kan møte Gud ansikt til ansikt.
Cappelen Damm