Økologisk fotavtrykk

mål på det arealet som er nødvendig for at naturen skal kunne fornye de ressursene som forbrukes. Brukes om individer, byer, land.
Cappelen Damm