Åpenbaring:

avdekking av det hellige. Knyttes blant annet til skrifter og rituelt liv. I kristendommen skilles det mellom den naturlige åpenbaring (spor av Gud i naturen og i samfunnet) og den spesielle åpenbaring (Gud viser seg i Jesus Kristus).
Cappelen Damm